Halina Kustosz - Miśko
Halina Kustosz-Miśko
Starostwo Powiatowe w Myślenicach
Wydział Promocji, Strategii i Funduszy Europejskich - Kierownik
Lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego 5
Telefon: 123 727 657