Wydarzenia

Szanowni Państwo,

Przystąpiliśmy do opracowania dokumentu - Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030.

Jest to ważny dokument, w którym zostaną nakreślone główne kierunki rozwoju naszego Powiatu w perspektywie najbliższych lat. Przygotowaliśmy ankietę dla Organizacji Pozarządowych, aby zebrać Państwa propozycje związane z rozwojem tego obszaru, przy jednoczesnym zapytaniu o potencjały i ograniczenia, jakie dostrzega Państwa organizacja pozarządowa w związku z realizacją swoich zadań statutowych.

Zależy nam na rozwoju Powiatu Myślenickiego przy Państwa współudziale oraz zaplanowaniu działań społecznych, które mogłyby zostać realizowane w przeciągu kilku najbliższych lat.

Uprzejmie prosimy Państwa o zaangażowanie i wypełnienie ankiety.

Państwa opinie i pomysły będą kluczowe przy zdefiniowaniu projektów, służących wszystkim Mieszkańcom Powiatu Myślenickiego – rodzinom, dzieciom, seniorom, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym.

Link do ankiety:   https://forms.gle/VtHH3zWS8ajqf3XZ8

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 29 marca 2021r.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że procedura dotycząca przetwarzania danych osobowych jest zgodna z klauzulą informacyjną zawartą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myślenickiego pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/spmyslenice,m,332542,klauzula-informacyjna.html

Logo - "pomocna dłoń"

Pomocna Dłoń to ogólnopolski projekt współtworzony z wolontariuszami firmy State Street. Jest on rozszerzeniem projektu Barriers Breaking Opportunity, realizowanego w 2020 roku pod Honorowym Patronatem Marszałka Małopolski.

Celem projektu jest wsparcie osób dotkniętych skutkami COVID-19 w zakresie zawodowym, prawnym i psychologicznym.

Działania w ramach projektu Pomocna Dłoń skierowane są do wszystkich osób, które ucierpiały  z powodu pandemii Covid-19, zarówno w obszarze zawodowym, ale również w sensie prawnym, relacji społecznych i zdrowia psychicznego. W szczególności chcemy dotrzeć do osób, które mają utrudniony dostęp do świadczeń – osób z  mniejszych miejscowości, miast powiatowych czy obszarów wiejskich.

W ramach projektu oferujemy:

Kartka Okolicznościowa z okazji Dnia Sołtysa

Drogie Sołtyski i Drodzy Sołtysi naszego Powiatu.

Gdyby nie pandemia, dziś po raz kolejny (jak w latach 2018 i 2019) spotkalibyśmy się, aby świętować z Wami tak ważny dzień - Dzień Sołtysa.  Współpraca z Wami to dla nas zaszczyt i radość.
Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli się z Wami spotkać i wręczyć Wam upominki, by podziękować za trud codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności mieszkańców naszego Powiatu.

Życzymy Wam, aby Wasze dążenia do realizacji celów osobistych i zawodowych nie napotykały na przeszkody, a zdrowie zawsze dopisywało.

W ramach wspomnień - przypomnijmy sobie te miłe chwile ze świętowania Dnia Sołtysa w ubiegłych latach, na poniższych fotografiach.

 

Starosta Myślenicki - Józef Tomal

Wicestarosta Myślenicki - Rafał Kudas

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego - Tadeusz Żaba

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji
 w dniu:

Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  25 lutego 2021  r.  /czwartek/ o godz. 13.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online.

 

Materiał Prasowy Akcji Masz Głos

Czas pandemii pokazuje ogromną siłę samoorganizacji społeczeństwa i gotowość mieszkańców do brania współodpowiedzialności za wspólnotę lokalną. W skutecznym wykorzystywaniu zasobów i więzi lokalnych pomoże im program Fundacji Batorego i Stowarzyszenie Homo Faber – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgłaszać się organizacje społeczne, grupy nieformalne, aktywiści z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Wystarczy, że wejdą na stronę www.maszglos.pl i między 15 lutego a 8 marca zgłoszą się do programu. Udział w nim trwa 10 miesięcy i jest całkowicie bezpłatny.

 

{Play}

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z  decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu  22 luty 2021 roku /poniedziałek/ o godz. 15.00  odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w trybie online.

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.
 • Sprawy bieżące.

 

Oryginalna treść informacji : zawiadomienie.pdf

Materiał Prasowy UMWM

Województwo Małopolskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z zakresu ochrony bioróżnorodności pod nazwą „Małopolska Pszczoła”.

W ramach konkursu będą zlecane w szczególności zadania polegające na:

 • czynnej ochronie różnorodności biologicznej na terenie Małopolski, poprzez m. in. zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływanie zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne regionu, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności poprzez nasadzenia roślin miododajnych;
 • ochronie różnorodności biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, pielęgnacji cennych przyrodniczo i krajobrazowo siedlisk roślin, m. in. przez zapobieganie sukcesji lasu oraz ekspansji niepożądanej roślinności;
 • działaniach edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie szkoleń i edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających i zastosowania jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich;
 • promowaniu postaw ekologicznych oraz idei zrównoważonego rozwoju, m. in. poprzez wydanie publikacji, promocję w mediach oraz intrenecie, imprezy plenerowe, warsztaty;
 • dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę.

Baner programu

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

 • Musisz mieć ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować, dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę,
 • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),
 • Osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.