Wydarzenia

Powiat Tczewski ogłasza przetarg na zbycie zbędnego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Tczewskiego, który przed likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84 C pozostawał w jego zarządzie.
Komisja przetargowa upublicznia ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych znajdujących się w byłej siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84 C. Do ogłoszenia dołączono wzór formularza ofertowego.

 

Treść ogłoszenia >  https://bip.powiat.tczew.pl/aktualnosci/20-ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-skladnikow-rzeczowych-majatku-ruchomego-powiatu-tczewskiego-2021.html

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Od kilku lat nabór do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Myślenicki odbywa się za pomocą elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji, dostępnego na stronie malopolska.edu.com.pl.

Grafika BO

Zachęcamy do oddania głosu na projekt pn.: „Powiatowe Dni Zdrowia” opracowany przez dr Małgorzatę Bajer – Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach i zgłoszony do 5. edycji BO Województwa Małopolskiego. Zadanie ma charakter prozdrowotny i dotyczy promocji zachowań sprzyjających zdrowiu.

Starosta Józef Tomal odebrał promesę z rąk Pani Marszałek Marty Malec-Lech

Blisko 75 000 złotych otrzymał Powiat Myślenicki na sprzęt komputerowy dla liceów ogólnokształcących.

Dzisiaj w Starostwie gościliśmy Panią Marszałek Marta Malec-Lech, która przekazała promesy, na zakup nowoczesnego sprzętu, Staroście Józefowi Tomalowi oraz włodarzom gmin Powiatu Myślenickiego.

- W sumie do Powiatu Myślenickiego trafi około 600 000 złotych, z których skorzystają uczniowie szkół wszystkich szczebli. Obecnie przygotowujemy również programy aktywizacji uczniów po okresie pandemii, to bardzo ważne by zadbać o kondycję fizyczną i psychiczną młodych ludzi - mówiła Marszałek.

Starosta Józef Tomal dziękował za życzliwość i współpracę samorządu województwa Małopolskiego i zadeklarował otwartość do dalszych, wspólnych działań.

W nowo budowanej siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach, w dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa dot. m.in.: podsumowania półmetka kadencji władz Powiatu Myślenickiego.

Podczas konferencji Józef Tomal – Starosta Powiatu Myślenickiego oraz Rafał Kudas – Wicestarosta Powiatu Myślenickiego podsumowali półmetek kadencji władz Powiatu (za okres październik 2018 – kwiecień 2021) oraz przedstawili plany Zarządu Powiatu na kolejne 2,5 roku.

Dzisiejszy dzień był też okazją do podsumowania 12 lat pracy Józefa Tomala na stanowisku Starosty Powiatu Myślenickiego. Dokładnie 12 lat temu, w dniu 5 maja 2009r. nowym Starostą został Józef Tomal.

W konferencji wzięli udział również przedstawiciele Zarządu Powiatu: Bolesław Pajka, Andrzej Pułka i Krzysztof Trojan.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją zawierającą szczegółowe informacje dot. tematyki konferencji.  

Do pobrania:

Prezentacja -Półmetek kadencji władz powiatu myślenickiego

 

 Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 07 maja  2021 r. /piątek/ o godz. 14.00  w trybie online odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej wraz z opinią końcową oraz wniosku absolutoryjnego.
  3. Sprawy bieżące.

Oryginalne pismo - zawiadomienie.pdf

Jako samorząd powiatowy niejednokrotnie pracujemy, zarówno z zawodowymi strażakami, jak i strażakami ochotnikami z OSP!

 

Z okazji dzisiejszego święta przede wszystkim chcemy Wam, drodzy strażacy, podziękować! Za poświecenie, za zaangażowanie, za trud, jaki wkładacie w walkę o ludzkie życie i ratowanie mienia. Za to, że zawsze - niezależnie od okoliczności - jesteście na stanowisku i chcecie pomagać.
Życzymy również satysfakcji z pracy oraz ludzkiej życzliwości.

Jako władze Powiatu Myślenickiego deklarujemy chęć ciągłego wsparcia i dalszej współpracy z PSP i OSP

Komunikat w sprawie nocnych dyżurów aptek

Od 01.05.2021 r. Apteka Niebieska zlokalizowana przy ul. Żwirki i Wigury 15a w Myślenicach zaprzestaje pełnienia dyżurów całodobowych (nocnych i dni wolne od pracy) na terenie powiatu myślenickiego.

Od początku maja dyżury będą pełnić zgodnie z ustalonym harmonogramem apteki z terenu miasta Myślenice (11 aptek). Tak więc osoby chcące zrealizować receptę w porze nocnej tj. od godz. 2100-800 rano będą musiały udać się do apteki pełniącej dyżur w danym tygodniu.

Informacje dotyczące dyżurów nocnych znajdą Państwo w każdej aptece oraz na stronie www. powiatu wraz z rozkładem godzinowym pracy myślenickich aptek: Harmonogram nocnych dyżurów aptek

Polska Organizacja Turystyczna Oddział zamiejscowy ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego rozpoczęła realizację projektu Certyfikat Dobrych Praktyk, którego celem jest pomoc  w ponownym uruchomieniu i poprawa sytuacji sektora turystycznego oraz promocja obiektów noclegowych i organizatorów turystyki, którzy w trakcie realizacji Programu Polski Bon Turystyczny profesjonalnie prowadzą swoją działalność, świadczą usługi turystyczne na wysokim poziomie i dbają o bezpieczeństwo podróżnych. Do projektu zaproszeni są wszyscy przedsiębiorcy turystyczni oraz organizacje pożytku publicznego zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny, które świadczą usługi hotelarskie lub są organizatorami imprez turystycznych i są zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny.