Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Konkursie na gadkę, którego organizatorem jest Uniwersytet Jagielloński - Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia.

Informujemy pacjentów zainteresowanych działalnością Poradni Diabetologicznej, że NFZ ogłosił konkurs na działalność tej poradni Jeżeli postępowanie przebiegnie bez problemów, Poradnia Diabetologiczna na terenie Powiatu Myślenickiego rozpocznie działalność jeszcze w lutym, a najpóźniej w marcu.

Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C, wywołującym sepsę Powiat Myślenicki kontynuuje nieprzerwanie od 2008 r. Wśród dzieci jest to szczególnie niebezpieczna choroba, ponieważ może doprowadzić do ciężkich powikłań, a nawet do śmierci. Warto zaznaczyć, że szczepienia przeciw meningokokom typu C nie są objęte refundacją, ale od 2005 r. wpisano je jako zalecane w Programie Szczepień Ochronnych.

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to autorski program doradczo-szkoleniowy, skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. AMI to szansa na nowoczesność i wzrost rentowności Państwa firmy. Oferujemy pakiet ukierunkowanych działań, których efektem będą m.in. poprawa efektywności pracy oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

29 stycznia 2019 roku /wtorek/ o godz. 13.45 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (Biuro Rady) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego.

W dniu 14 stycznia w Starostwie Powiatowym w Myślenicach miało miejsce pierwsze spotkanie Starosty Myślenickiego Józefa Tomala z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu myślenickiego - po wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2018 r.

W spotkaniu udział wzięli także Wicestarosta Myślenicki Andrzej Pułka oraz Członek Zarządu Powiatu Rafał Kudas. Uczestniczyli w nim wszyscy burmistrzowie i wójtowie 9. gmin powiatu myślenickiego: Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, Burmistrz Gminy Sułkowice Artur Grabczyk, Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, Wójt Gminy Pcim Piotr Hajduk, Wójt Gminy Raciechowice Wacław Żarski, Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala, Wójt Gminy Tokarnia Marek Kluska, Wójt Gminy Wiśniowa Bogumił Pawlak.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza IV nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes–KOM2” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Dnia 8 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego.

Gospodarz posiedzenia Konwentu Starosta Józef Tomal dotychczasowy wiceprzewodniczący, przywitał Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich Ludwika Węgrzyna oraz obecnych starostów powiatów województwa małopolskiego VI kadencji, których następnie poprosił o krótkie zaprezentowanie swojej osoby.