Wydarzenia

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 31 maja 2019 roku /piątek/ o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Myślenickiego.
  4. Sprawy bieżące.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Danuta Dziadkowiec

Dialog to słowo odmieniane w ostatnim czasie przez wszystkie przypadki. Jest na ustach polityków, społeczników, artystów. A jednak tak często używane wydaje się być nieobecne wśród ludzi. Czy dialog w wersji zaproponowanej przez Stowarzyszenie „PoRabie” okaże się być tą skuteczną, akceptowaną przez różne środowiska wersją? „PoRabie” to nowe stowarzyszenie, które powstało w lutym 2019 roku z inicjatywy kilkunastu osób zainteresowanych realizacją działań na rzecz promocji otoczenia Jeziora Dobczyckiego. Celem Stowarzyszenia jest podjęcie dialogu w zakresie współpracy różnych instytucji tj. samorządowych, społecznych, naukowych. Zarząd Stowarzyszenia tworzą: Prezes Elżbieta Kudlik, zastępca Grzegorz Żuławiński, sekretarz Sylwia Michalec-Jękot, skarbnik Mirosław Grandys W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają tematy kształtowania nowego podejścia do przyrody oraz dorobku historycznego. Wydaje się więc, że propozycja dialogu w wersji „PoRabia” jest niezwykle istotna. Podejmowana jest bowiem od lat przez różne środowiska i dotyka materii specyficznej Jeziora Dobczyckiego – miejsca urokliwego i pełnego śladów przeszłości. Po co więc w tym urokliwym miejscu dialog? Po co szukać przestrzeni na jego prowadzenie? Po to, by spróbować odpowiedzieć na pytania jakże często zadawane przez społeczność lokalną: jak wykorzystać potencjał Jeziora Dobczyckiego, które mimo wielu walorów zamknięte jest dla mieszkańców i turystów? Paradoksalnie ta specyficzna sytuacja jest ogromną szansą, gdyż w dobie błyskawicznych przemian i olbrzymiego tempa życia, które często nie uwzględnia rzeczywistych ludzkich potrzeb można w nowy sposób budować turystykę przyrodniczą i historyczną, a co za tym idzie zadbać o rozwój lokalnych społeczności.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Powiatu Myślenickiego programem „Profilaktyki Raka Płuc w powiecie myślenickim” w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w roku 2018, Starostwo Powiatowe w Myślenicach wraz z Gminami Lubień, Pcim, Wiśniowa postanowili sfinansować jego kontynuację. Na realizację programu przeznaczono 60 000 zł. z czego z budżetu powiatu przeznaczono 50 000 zł. , a z współpracujących gmin 10 000 zł.

Działając na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 140 t.j.) zarządzam co następuje:
W związku z przekroczeniem stanów alarmowych poziomu wód w rzekach oraz pogarszającą się sytuacją powodziową na terenie powiatu myślenickiego ogłaszam z dniem 23.05.2019 r. od godz. 16.25 do odwołania alarm przeciwpowodziowy w Powiecie Myślenickim

Szanowni Państwo,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do udziału w Dniach Otwartych 30 maja.

W godzinach od 8.00 do 14.00, pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22, będą udzielać wszelkich informacji oraz porad związanych z gospodarką wodną - odpowiedzą na Państwa pytania, pomogą wypełnić wniosek, sprawdzą niezbędną dokumentację.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu 28 maja 2019 roku /wtorek/ o godz. 15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie po raz kolejny organizuje MAŁOPOLSKIE SEMINARIUM LIDERÓW LOKALNYCH AKTYWNYCH DLA ROZWOJU, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 roku w godzinach od 16:00 do 19:00 w sali obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, przy ul. Racławickiej 56.