Wydarzenia

Realizując zadania z zakresu edukacji prawnej, wynikającej z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego przeprowadzono na przełomie maja i czerwca br. cykl spotkań edukacyjnych w formie wykładów dla młodzieży szkolnej.

Celem spotkań edukacyjnych było zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, uświadomienie młodzieży ich praw i obowiązków, zapoznanie jej z zasadami porządku prawnego oraz przedstawienie konsekwencji wynikających z nieznajomości prawa. Ponadto celem było przekazanie wiedzy o podstawowych instytucjach prawa i wykorzystanie tej wiedzy w życiu codziennym.

Działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2019 Starosty Myślenickiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów – Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje, iż w okresie od dnia 12 czerwca 2019 r. do dnia 17 czerwca 2019 r. Starostwo czynne będzie w godzinach od 7.00 do 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

/-/ Józef Tomal
Starosta Myślenicki

Z okazji Jubileuszu ks. Proboszcz Zdzisław Balon, na obiekcie sportowym LKS „Orzeł” w Myślenicach, odprawił polową mszę świętą. Starosta myślenicki Józef Tomal podziękował wszystkim za przybycie, witając mieszkańców i zaproszonych gości. W uroczystości wzięli udział m.in.: radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Bisztyga, radni Powiatu Myślenickiego na czele z przewodniczącym Tadeuszem Żabą, wicestarosta Andrzej Pułka, członkowie Zarządu Powiatu: Rafał Kudas, Bolesław Pajka, Krzysztof Trojan, sekretarz Powiatu Mieczysław Kęsek, skarbnik Powiatu Maria Niżnik, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, przedstawiciele służb: policji i straży, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, pracownicy Starostwa oraz mieszkańcy. Starosta Józef Tomal otrzymał szczególny prezent i gratulacje od pracowników z okazji jubileuszu 10-lecia pełnienia funkcji Starosty Myślenickiego. Starosta również podziękował radnym i współpracownikom za pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju naszego regionu.

Informujemy, że IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach, dla 17 powiatów woj. małopolskiego w tym dla powiatu myślenickiego.

Ostrzeżenie obowiązuje od dnia 10.06.2019 godz. 12.00 do 12.06.2019 do godz. 20.00.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego powiatu o zachowanie szczególnej ostrożności podczas upałów.

Treść ostrzeżenia

4 czerwca w budynkach Zespołu Szkół w Dobczycach odbył się finał Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy. Etap organizowany był dla wszystkich szczebli edukacyjnych jednocześnie, tj. szkół podstawowych, gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. „To już piąte nasze spotkanie – rocznica zawodów, cieszę się, że co roku jest nas więcej, a zawody, dzięki profesjonalizmowi osób, które układają scenariusze scenek, są coraz ciekawsze” – podkreśliła Małgorzata Bajer – inicjator tego wydarzenia, Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia w Myślenicach.

Dobczycach odbyła się III edycja imprezy „Majka Days”. Powiat Myślenicki wsparł finansowo organizację tej wyjątkowej imprezy (której patronował Rafał Majka), przeznaczając 10 tys.złotych na działania promocyjno-marketingowe.

W sobotę 8 czerwca br. w miejscowości Kornatka ruszyła tzw. czasówka (11 km – jazda indywidualna na czas), w której udział wzięło 154 zawodników. Podczas startu byli oni dopingowani przez kibiców oraz Burmistrza Dobczyc Tomasza Susia i Starostę Myślenickiego Józefa Tomala.

Trwa głosowanie internautów w Finale Konkursu ,,Modernizacja Roku 2018”

W związku z udziałem w Finale Konkursu „Modernizacja Roku 2018”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych ukończonych w roku 2018, zapraszamy mieszkańców Powiatu Myślenickiego do udziału w głosowaniu internetowym XXIII Edycji Konkursu na projekty - modernizacje zrealizowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach:

  1. Zaprojektowanie i przebudowa oraz modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej SPZOZ w Myślenicach,
  2. Zaprojektowanie i przebudowa oraz modernizacja pomieszczeń Oddziału Zakaźnego SPZOZ w Myślenicach.

Rada Powiatu Myślenickiego w dniu 31 maja przyjęła Raport o Stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2018 oraz sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Na tej podstawie Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Myślenickiego.