Wydarzenia

Automatyczne wygaszanie decyzji o rejestracji pojazdu

Dnia 22 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy prawa, które przewidują automatyczne wygaszanie decyzji o rejestracji pojazdu, którego właściciele nie dokonywali okresowego badania technicznego oraz nie ubezpieczali w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów przez okres co najmniej 10 lat. Dotyczy to pojazdów zarejestrowanych przed dniem 14 marca 2005 r.

Wygaszenie decyzji o rejestracji nastąpi z mocy prawa – dnia 10 czerwca 2024 r. Do tego czasu możliwe jest uzupełnienie danych pojazdów w zakresie danych ubezpieczenia oraz badania technicznego. Pojazd, którego rejestracja wygaśnie z mocy prawa, może podlegać ponownej rejestracji w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji związanych z ubezpieczeniem oraz badaniem technicznym pojazdu (jeśli dotyczy).

Jakich pojazdów dotyczy wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów?

 • Wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdu dotyczy tych decyzji, które zostały wydane przed dniem 14 marca 2005 r. w zakresie pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego oraz nieposiadających ubezpieczenia OC przez okres dłuższy niż 10 lat. Zasada ta nie dotyczy pojazdów, które nie muszą przechodzić badań technicznych czyli np. niektórych pojazdów zabytkowych.

Co oznacza, że mojego pojazdu nie ma w wykazie?

 • Jeśli po wprowadzeniu poprawnego numeru rejestracyjnego otrzymałeś informację, że Twojego pojazdu nie ma w wykazie, oznacza to, że decyzja Twojego pojazdu nie została wygaszona i pojazd nadal jest zarejestrowany.

Co oznacza, że mój pojazd znajduje się w wykazie?

 • Jeśli po wprowadzeniu poprawnego numeru rejestracyjnego otrzymałeś informację, że Twój pojazd jest wykazie, oznacza to, że z dniem 10 czerwca 2024 r. decyzja o jego rejestracji zostaje wygaszona i nie można się nim poruszać.

Co zrobić jeśli mój pojazd znajduje się w wykazie?

 • Jeśli Twój pojazd znajduje się w wykazie pojazdów mimo, że posiada lub w ciągu ostatnich 10 lat posiadał ubezpieczenie OC oraz badanie techniczne pojazdu (jeżeli dotyczy) zwróć się do podmiotu, który był zobowiązany przekazać dane do centralnej ewidencji pojazdów (zakładu ubezpieczeń lub stacji kontroli pojazdów) i wyjaśnij brak przekazania danych. W przypadku gdy możesz udokumentować, że pojazd posiada polisę OC i/lub badanie techniczne i nie powinien znaleźć się na wykazie zgłoś rozbieżności na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Co mogę zrobić, jeśli mój pojazd zasadnie jest w wykazie, ale nie chcę aby decyzja o rejestracji została wygaszona?

 • W takim przypadku do dnia 9 czerwca 2024 r. zrób badanie techniczne pojazdu i wykup ubezpieczenie OC. Wówczas pojazd na dzień 10 czerwca 2024 r. nie będzie kwalifikował się do wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdu i jego decyzja nie zostanie wygaszona.

Co zrobić, jeśli zorientowałem się po 10 czerwca 2024 r., że decyzja o rejestracji mojego pojazdu została wygaszona, a nie powinna?

 • W przypadku błędnego wygaszenia decyzji rejestracji zgłoś to na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia, po stronie CEPiKu zostanie wykonane administracyjne anulowanie operacji wygaszenia rejestracji.

Czy po wygaszeniu decyzji będę mógł jeszcze kiedyś ponownie zarejestrować pojazd?

 • Tak. Przepisy zezwalają na powtórne zarejestrowanie pojazdu. Przed rejestracją będziesz musiał zrobić badanie techniczne i ubezpieczyć pojazd, jeśli pojazd ma niezgodne z aktualnym wzorem tablice rejestracyjne, będziesz musiał je wymienić.

Jaka jest podstawa prawna wygaszenia decyzji o rejestracji?

 • Podstawą prawną jest art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. 2023 r. poz. 1394).

 

Wykaz pojazdów objętych procedurą znajduje się w załączniku – PLIK PDF

Możesz również skorzystać ze stworzonej wyszukiwarki - WYSZUKIWARKA

Drodzy ósmoklasiści! Już czas, aby złożyć wniosek do szkoły średniej. 	Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną

Wejdź na stronę internetową malopolska.edu.com.pl i za pomocą kodu aktywacyjnego przekazanego w szkole podstawowej zgłoś kandydaturę.

Sprawdź czy Twoje dane są poprawne, uzupełnij wymagane informacje lub ewentualnie skoryguj, ustal hasło dostępu.

Możesz wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w każdej szkole dowolną liczbę oddziałów. Ustal kolejność – szkoła pierwszego wyboru to ta, do której chciałabyś/chciałbyś dostać się najbardziej, a kolejność oddziałów ustal również według w/w preferencji. Pierwszy oddział to ten, na którym najbardziej Ci zależy.

Po wybraniu szkoły oraz oddziałów, do których chcesz kandydować poproś rodzica/opiekuna prawnego o podpis wniosku profilem zaufanym i wyślij elektronicznie (w tym wypadku nie ma potrzeby zanoszenia wniosku do szkoły) lub wydrukuj wniosek, daj do podpisu w formie papierowej rodzicowi/opiekunowi prawnemu i zanieś go do szkoły pierwszego wyboru.

Powodzenia!

„Dzień dumy z munduru”

Już w najbliższy piątek 10 maja zobaczycie Państwo ilu Małopolskich Terytorialsów jest wokół nas. Przez jeden dzień będą oni mogli w umundurowaniu wykonywać swoje obowiązki w pracy cywilnej w szkole lub na uczelni.

10 maja 2024 r. Wojska Obrony Terytorialnej będą obchodzić swoje "mundurowe święto". Ustanowione za zgodą Ministra Obrony Narodowej, przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej. Wydarzenie to będzie uhonorowaniem i promowaniem służby wojskowej oraz wzmacnianiem postaw proobronnych i patriotycznych w społeczeństwie.

Wszyscy żołnierze łączący służbę z nauką lub z pracą pełniący terytorialną służbę wojskową oraz aktywną rezerwę, służący w Wojskach Obrony Terytorialnej, mają możliwość tego dnia reprezentować formację, uczestnicząc w swoich miejscach pracy lub szkole w umundurowaniu wojskowym. Jest to doskonała okazja do pokazania żołnierzy w cywilnym środowisku oraz do rozmów z bliskimi, znajomymi, współpracownikami i przełożonymi na temat służby wojskowej i jej wpływu na życie codzienne.

„Dzień dumy z munduru” wpisuje się również w projekt „Pracodawca przyjazny WOT”, promujący przedsiębiorców i pracodawców, którzy zatrudniają Terytorialsów. Jest to także doskonała okazja do podkreślenia znaczenia współpracy między sektorem prywatnym na rzecz umacniania obronności Państwa.

Zachęcamy wszystkich Małopolskich Terytorialsów do udziału w tym wydarzeniu, które nie tylko promuje naszą służbę wojskową, ale także buduje więź społeczną i świadomość obronną.

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” została sformowana w 2018 roku. Liczy ponad 2 200 żołnierzy i składa się z czterech batalionów lekkiej piechoty (w Krakowie-Rząsce, Oświęcimiu, Tarnowie i Limanowej) oraz samodzielnych kompanii. Brygada utrzymuje w gotowości siły i środki w ramach Systemu Zarządzania Kryzysowego MON. Dowodzi nią płk Marcin Siudziński.

https://www.wojsko-polskie.pl/11bot/articles/aktualnosci-w/dzien-dumy-z-munduru-dumni-z-bycia-malopolskim-terytorialsem/

I sesja Rady Powiatu Myślenickiego VII kadencji

Dobiegła końca I sesja Rady Powiatu Myślenickiego. Podczas, której wybrano:

 • Przewodniczącego Rady Powiatu Myślenickiego-Tadeusza Żabę
 • Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Myślenickiego: Krzysztofa Trojana oraz Andrzeja Pułkę
 • Starostę Myślenickiego Józefa Tomala
 • Wicestarostę Myślenickiego Rafała Kudasa
 • Etatowego Członka Zarządu Powiatu Myślenickiego Kamila Ostrowskiego
 • Członków Zarządu Powiatu: Ewa Kęsek - Radna Powiatu Myślenickiego oraz Andrzej Słonina
 • Wszystkim Radnym serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnienia tak ważnych funkcji na rzecz rozwoju powiatu myślenickiego!

 

Zapraszamy Panie w wieku od 40 roku życia na bezpłatne badania mammograficzne!

21.05.2024 r. przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2a, w godzinach: 10:00 – 17:00 , będzie mammobus z ofertą bezpłatnych badań dla Pań w wieku:

 • 45—74 finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi,
 • 40-44 oraz od 75 (bez ograniczenia wiekowego) finansowane z budżetu Powiatu Myślenickiego,

 

Kryteria uczestnictwa w programie profilaktyki raka piersi:

1) badanie wykonuje się co 24 miesiące u kobiet w wieku od 45 do 74 lat,

2) badanie wykonuje się co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi - pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT)

3) badanie wykonuje się co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu

 

Informacja-zapisy: 12 633-02-18, 503-777-651

Maszachaba - Centrum Medyczne

Plakat informujący o kwocie dofinansowania z UE otrzymanego przez Powiat Myślenicki na realizację projektu „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Myślenickim”, zawierający znak Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Powiat Myślenicki otrzymał dofinansowanie w wysokości 849 999,07 zł na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

 

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

- zakup sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa

- zakup subskrypcji na urządzenia sieciowe i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych,

- szkolenia dla pracowników podnoszące świadomość i wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

Dzięki realizacji zaplanowanych działań nastąpi wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Myślenickim, w tym technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty.

Grupą docelową projektu są pracownicy i pracowniczki jednostek organizacyjnych Powiatu Myślenickiego objętych wsparciem poprzez udział w szkoleniach oraz zakupiony sprzęt, subskrypcje i oprogramowanie, a także społeczność lokalna poprzez świadczone usługi publiczne.

 

Wartość projektu: 904 254,00 zł

Kwota dofinansowania: 849 999,07 zł, w tym wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: UE: 705 499,02 zł.

 

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy).

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: Cyberbezpieczny Samorząd - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Zestawienie znaków: programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plakat dofinansowano ze środków funduszu pracy
{Play}

Dofinansowanie wynosi: 26 600,00 zł                                                                                            

Całkowita wartość wynosi: 69 528,27 zł                                                                                                   

Data podpisania umowy: grudzień 2023

Czas realizacji projektu: do 31 grudnia 2023 r.

 

Opis projektu:

Powiat Myślenicki otrzymał wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego tj. na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023r. dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych w ramach Rządowego Programu Wsparcia Powiatów w Organizacji i Tworzeniu Rodzinnych Form Pieczy Zastępczej w 2023 roku. 

Celem programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. W ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  są wskazane minimalne kwoty miesięcznego wynagrodzenia przysługującego zawodowym rodzinom zastępczym. W lutym 2023r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która zwiększyła kwoty minimalne, a w związku tym powiaty zostały obciążone wyższymi kosztami finansowania zadań z obszaru pieczy zastępczej. Na realizację wskazanych zadań powiaty uzyskują wsparcie w ramach Programu.

Program adresowany jest do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

W ramach Programu można było uzyskać środki na:

 • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,  przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;
 • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.
Otwarcie oddziału wewnętrznego

W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste otwarcie  wyremontowanego Oddziału wewnętrznego wraz z intensywną opieką kardiologiczną myślenickiego szpitala, którego modernizacja rozpoczęła się wiosną ubiegłego roku.

Oddział wewnętrzny należy do największych oddziałów w SPZOZ w Myślenicach (rocznie jest w nim leczonych średnio 1 500 pacjentów) więc jego modernizacja była dużym wyzwaniem logistycznym. Inwestycja obejmowała powierzchnię ponad 784 m2 , gdzie wykonano m.in. roboty rozbiórkowe: demontaż okien, podłóg, instalacji sanitarnej i elektrycznej; roboty budowlane: montaż stolarki okiennej i drzwiowej, drzwi pożarowych, sufitów podwieszanych, posadzek, tynków; instalacje: wodno-kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych, elektryczne.

Całkowity koszt inwestycji to 7 068 400 złotych, w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych: 6 200 000 zł, wkład Powiatu Myślenickiego: 678 543 zł, SPZOZ w Myślenicach: 189 857 zł.

To już kolejny oddział Myślenickiego szpitala , który został zmodernizowany. Niedawno spotkaliśmy się w tym budynku, aby dokonać otwarcia wyremontowanych oddziałów: Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Chirurgii Ogólnej. Cieszę się, że wciąż możemy poprawiać komfort oraz warunki leczenia w naszym szpitalu. Dzięki temu personel szpitala w doskonałych warunkach może pomagać chorym. Chcemy, aby szpital stał się wizytówką naszego regionu, świadczącą usługi na najwyższym poziomie. Ważnym warunkiem który to umożliwia, są spełniające wymogi sanitarne i przyjazne pacjentom oraz personelowi pomieszczenia. Na to mamy wpływ i od wielu lat Powiat Myślenicki wspiera szpital w tym zakresie. Z dumą i satysfakcją otwieramy dzisiaj kolejną, super nowoczesna inwestycję, w jednym z najbardziej potrzebnych i podstawowych oddziałów w powiatowym szpitalu, oddziale wewnętrznym.– powiedział podczas uroczystego otwarcia starosta Józef Tomal.

Wszystkie działania podejmujemy w trosce o mieszkańców naszego powiatu jak i o pacjentach spoza jego obszaru. Nasze działania są także dowodem perspektywicznego myślenia o stałym rozwoju placówki i chęci doskonalenia jej oferty leczniczej. – dodaje wiecestarosta Rafał Kudas

 

logo cyberbezpieczeństwo

Aktualne informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/aktualnosci