Wydarzenia

moduł IV- grafika prezentuje komunikację między podopiecznymi domów pomocy społecznej a otoczeniem poprzez zakup sprzętu w ramach programu grantowego

Powiat Myślenicki podpisał umowę  o przyznanie środków w ramach programu granatowego „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” Moduł IV.  

 

To kolejny program skierowany do podopiecznych domów pomocy społecznej. Jego celem jest zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców, personelu z otoczeniem czy rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w prowadzonych przez Powiat placówkach opieki całodobowej oraz personelu w związku z COVID-19

– mówi starosta Józef Tomal.

Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie części szkół i zakładów pracy, a w konsekwencji przejście na naukę i pracę w trybie zdalnym wiążą się ze zwiększonym poczuciem stresu i lęku wielu osób. Wyjątkowa sytuacja epidemiczna powoduje też pogorszenie stanu psychicznego osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich PFRON wdraża przyspieszoną procedurę dofinansowań projektów z zakresu wsparcia psychologicznego.

Osoby z niepełnosprawnością, które na co dzień korzystały z psychoterapii, spotkań w ramach grup wsparcia, grupowych zajęć terapeutycznych, różnego rodzaju treningów czy integracji sensorycznej, w czasie pandemii nie mogą uczestniczyć w tych formach wsparcia. W konsekwencji część osób będących w stanie kryzysu psychologicznego pozbawiona jest obecnie terapii, a dla części osób rodzice, opiekunowie i osoby z nimi mieszkające zaczynają odgrywać rolę „terapeutów”.

Do 100 tys. złotych mogą uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządy, które wspierają osoby niepełnosprawne w czasie pandemii. Dzięki rozszerzeniu programu refundacja projektów może wynieść nawet 100 procent poniesionych kosztów.

W czasie epidemii koronawirusa samorządy powiatowe wspierają szczególnie tych mieszkańców, którzy z powodu izolacji i zwiększonych środków ostrożności mają trudności w realizowaniu podstawowych potrzeb i nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym. Dzięki refundacji z PFRON samorządowcy mogą podjąć bardziej skuteczne działania, które uznają za najbardziej potrzebne w danym miejscu i chwili.

Samorządy powiatowe, które w związku z sytuacją epidemiczną uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych, mogą otrzymać do 100 tysięcy złotych refundacji poniesionych kosztów. Na wsparcie projektów w ramach programu pomocowego PFRON przeznacza ponad 53 mln zł.

 

uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu  podczas praktyk zawodowych w Grecji

W ramach projektu Erasmus + pt. „Czas na dobry staż!” nr 2019-1-PL01-KA102-063711, realizowanego ze środków Unii Europejskiej na zasadach Programu Erasmus+, sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, na praktykę zawodową wyjechało 20. uczniów wraz z 2. opiekunami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu, kształcących się w profilu technik logistyk z klas II i III.

Organizacją przyjmującą w projekcie jest Kika Mobility Training Center Ltd., Agios Stefanos, Grecja.

uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu  podczas praktyk zawodowych w Grecji

W ramach projektu pt. „Praktyki w Grecji krokiem w zawodową przyszłość polskiej młodzieży” nr 2019-1-PL01-KA102-064537, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+,  sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, na staż zawodowy wyjechało 26. uczniów wraz z 2. opiekunami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino  w Lubniu, kształcących się w profilu technik żywienia i usług gastronomicznych z klas II i III.

Mobilność uczniów możliwa była dzięki konsorcjum ZSOiZ w Lubniu wspólnie z firmą Flying Colours Sp. z o.o., która była liderem projektu oraz drugą szkołą uczestniczącą z województwa mazowieckiego – Zespołem Szkół w Makowie Mazowieckim.

Pakiety multimedialne, jakie szkoły otrzymały w ramach tzw. Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE

Cieszymy się, że do naszych szkół trafił kolejny sprzęt multimedialny: tym razem z Instytutu Badawczego NASK nasze szkoły otrzymały tablety wraz z usługą dostępu do internetu w ramach tzw. Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE, które stanowią formę wsparcia dla szkół w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

– mówi starosta Józef Tomal.

na zdjęciu uczestnicy posiedzenia on-line Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Przygotowanie powiatu oraz poszczególnych służb i inspekcji do funkcjonowania w warunkach  długotrwałego utrzymywania się  niskich  temperatur oraz  katastrofalnych  opadów śniegu - w odniesieniu również do przepisów oraz sytuacji związanej  z przeciwdziałaniem rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2 oraz organizacja ruchu drogowego i oznakowanie w dzień Wszystkich Świętych - to tematy przewodnie, omówione 28. października na posiedzeniu w formie on-line Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, któremu przewodniczył starosta Józef Tomal.

II edycja Konkursu

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane już inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia. Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów, idei, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.

Ważny komunikat

 

Drodzy Mieszkańcy! W nadchodzącym okresie Wszystkich Świętych, w związku ze zbliżającym się wzmożonym ruchem pojazdów związanym z dniem 1 listopada, zmieniona zostanie organizacja ruchu na odcinkach ulic Niepodległości i Daszyńskiego w okolicach cmentarzy komunalnego i parafialnego w Myślenicach. Od 30 października do 2 listopada br. ulica Daszyńskiego będzie drogą jednokierunkową. Dojazd na cmentarz przy kościele św. Jakuba na Stradomiu będzie możliwy z centrum miasta: z ulicy Niepodległości.