Wydarzenia

 Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z  decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu  11 lutego 2021 roku /czwartek/ o godz. 14.00 odbędzie się w formie online posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Omówienie bieżącej sytuacji epidemiologicznej.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
 • Sprawy bieżące

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

 

       Danuta Dziadkowiec

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem, który został ustanowiony po to, aby zwrócić uwagę na fakt, że choroba nowotworowa jest jedną z najczęściej występujących chorób XXI wieku, a także, aby podkreślić, że nie jest ona ostatecznym wyrokiem – że  można z nią wygrać. Aby tak się stało, konieczna jest nasza świadomość i profilaktyka.

Badanie kontrolne, które możesz wykonać bezpłatnie w ramach programu profilaktyki raka płuc Powiatu Myślenickiego to tomograf płuc – do rejestracji zapraszamy osoby, które ukończyły 45 lat już na początku marca. Informacji o innych programach profilaktyki nowotworowej można szukać m.in. na stronie NFZ Kraków .

Pamiętaj, że zakres wykonywanych badań należy zawsze skonsultować i uzgodnić z lekarzem!

Często w różnych sondażach pada pytanie czy raka można uniknąć….?

Na raka może zachorować każdy. Niektórzy, z powodu swojego stylu życia, mają znacznie większe ryzyko rozwoju tej choroby. Jednak pewnym jest, że połowy zachorowań na nowotwór można uniknąć dzięki stosowaniu się do wskazówek zawartych w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. Warto je wprowadzić, aby w pełni cieszyć się dobrym zdrowiem i długim życiem. Zacznij już teraz!

Grafika Szczepimy się

Niezależnie od przejściowych trudności z dostępnością do szczepionek przeciwko COVID-19, przypominamy i zachęcamy do skorzystania z rządowego programu szczepień.

Pandemia SARS-CoV-2 zmieniła nasze życie prywatne, zawodowe, społeczno-gospodarcze. Dostępne od niedawna szczepionki przeciw COVID-19 są szansą na zdobycie kontroli nad transmisją koronawirusa i zapanowanie nad pandemią, a co za tym idzie – szansą powrotu do normalności znanej nam z czasów sprzed pandemii. Warunkiem jednak jest wysoki procent zaszczepionych osób. Warto skorzystać z tej oferty jeśli nie dla samego siebie, to dla swoich bliskich.

Osoby chcące skorzystać z programu zachęcamy do odwiedzenia stron rządowych i NFZ, gdzie można uzyskać informację na wiele pytań i wątpliwości:

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Profil NFZ na FB pn.: „Profilaktyka w praktyce  Małopolska”

Wszystkie numery telefonu związane z COVID-19 i szczepieniami w jednym miejscu

{Play}
Grafika z dotacją

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje o nowym wsparciu dla przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.,  o które będzie można ubiegać się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 lutego.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – do 5000 zł - świadczenie wypłacane przez PUP

Warunkiem uzyskania dotacji przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę jest:

Na zdjęciu starosta Józef Tomal oraz wicestarosta Rafał Kudas podczas obrad sesji Rady Powiatu w formie online

Podczas XXX sesji Rady Powiatu Myślenickiego, która  odbyła się 28 stycznia pod przewodnictwem Tadeusza Żaby, w formie online,  radni podjęli uchwały, m.in. w sprawie: 

- przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie myślenickim” finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach; 

- wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji programu PFRON pod nazwą „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2021r. Program umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania, likwidacji barier transportowych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

-  udzielenia pomocy finansowej – dotacji celowej w wysokości 10 000zł Gminie Wiśniowa na dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze w Węglówce; 

- przekazania środków finansowych w wysokości 10 000zł  na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji celem współuczestnictwa Powiatu Myślenickiego w zadaniu „Zakup materiałów budowlanych, sprzętu i wyposażenia biurowego w ramach planowanych prac remontowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach”.

Herb powiatu myślenickiego

 Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że:  zgodnie z  decyzją  przewodniczącego Komisji w dniu  28 stycznia 2021 r. /czwartek/  o godz. 10.30 odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w formie on-line.

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołów.
 • Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.

      Barbara Stanach

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

 

Treść oryginalnego zawiadomienia - załącznik 

Herb powiatu myślenickiego

Zawiadomienie

 

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  28 stycznia 2021  r.  /czwartek/ o godz. 12.00 odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu Myślenickiego 
w formie online.

 

logo PCPR

Zarząd Powiatu Myślenickiego  informuje o  planowanym przystąpieniu przez Powiat Myślenicki do realizacji w roku 2021 Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.”Programu wyrównywania różnic między regionami III.” Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania, likwidacji barier transportowych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych Program przewiduje stosowanie zasady zwiększonej koncentracji środków w wybranych regionach i zadaniach, tak aby finansowane działania możliwie szybko przyniosły zakładane efekty. W programie przewidziana jest możliwość ustalania terminów wdrażania realizacji poszczególnych obszarów programu w zależności od możliwości finansowych PFRON i występujących w poszczególnych obszarach potrzeb.

Logo 1%

Szanowni  Państwo!

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Na terenie powiatu myślenickiego działają organizacje pożytku publicznego, na rzecz których można przekazać 1% swojego podatku. Mając na uwadze wspieranie rozwoju społeczności lokalnej oraz realizując zapisy "Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021", w zakresie dotyczącym promocji przekazywania 1 % podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego (określone w Rozdziale V. Formy współpracy, §5, ust.2, pkt 4 lit. d - przedmiotowego Programu), Powiat Myślenicki - Starostwo Powiatowe zaprasza Państwa do wzięcia udziału w akcji przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego.

Do 30 kwietnia 2021 r. wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Każdy z nas może zdecydować o przeznaczeniu 1% wpłacanego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego z naszej najbliższej okolicy. Organizacje pożytku publicznego działają dla dobra wszystkich mieszkańców, stanowią nasz wspólny kapitał. Zachęcam do wspierania lokalnych OPP - fundacji i stowarzyszeń aktywnie działających na terenie  powiatu myślenickiego, które zajmują się kluczowymi dziedzinami życia społecznego. Warto dokonać odpisu 1% dla OPP, bowiem przekazane kwoty są przeznaczane na działalność w szeregu obszarach życia społecznego: ochronę zdrowia, kulturę, naukę, sport, pomoc społeczną, rozwój aktywności osób starszych, przeciwdziałanie bezrobociu, bezpieczeństwo publiczne oraz działalność charytatywną. Przekazanie 1 % podatku przyczynia się do wzmocnienia poczucia solidarności społecznej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji działalność organizacji pożytku publicznego.

                                                                                                /-/ Józef Tomal

 

                                                                                                Starosta Myślenicki