Wydarzenia

Do strażaków ochotników trafiło 78 000 zł z kasy Powiatu. Środki zostały przekazane w ramach corocznych dotacji Powiatu Myślenickiego dla OSP. W tym roku wysokość dotacji wyniosła po 6 000 dla każdej z obdarowanych jednostek.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu informuje, że do dnia 25.09.2020 r. można składać w Starostwie, przy ul. M. Reja 13, wnioski o dofinansowanie zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych i kulturalnych, które będą realizowane w przyszłym roku budżetowym.

Nowy system rekrutacji do Wojska Polskiego

Od 2. września 2020 r. nabór kandydatów do czynnej służby wojskowej realizowany będzie według uproszczonych procedur.

Krótszy proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności. To tylko niektóre ze zmian, które dostępne są dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem Polskim.

Nabór kandydatów, oprócz tradycyjnego składania wniosków do 86. wojskowych komend uzupełnień dyslokowanych na terenie całego kraju
(w Małopolsce: Kraków, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Tarnów) oraz poprzez ePUAP, będzie możliwy poprzez Portal Rekrutacyjny www.zostanzolnierzem.pl

Kandydat do służby wojskowej, który nigdy nie był w wojsku, maksymalnie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku elektronicznego na portalu www.zostanzolnierzem.pl otrzyma informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR) ma się stawić, aby dopełnić formalności, przejść wymagane badania i otrzymać kartę powołania do wybranej czynnej służby wojskowej.

WCR – to miejsce, w którym kandydat do wojska (do korpusu szeregowych zawodowych lub terytorialnej służby wojskowej) odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany przez komisję lekarską. Wojskowe Centra Rekrutacji, powoływane będą na terenie kraju, w miejscach gdzie występuje duże zainteresowanie służbą wojskową.

Reformie poddano również szkolenie podstawowe, tzw. służbę przygotowawczą. Obecnie będzie trwała 28. dni ćwiczeń praktycznych, poprzedzonych 3. tygodniowymi zajęciami w formie e-lerningu. Pozytywne zaliczenie szkolenia podstawowego zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej i uzyskaniem tytułu żołnierz rezerwy, który pozwala aplikować do zawodowej służby wojskowej.

Do służby przygotowawczej będziemy powoływać dwa razy w miesiącu.

Terminy ćwiczeń:

14 września – 10 października 2020

28 września – 24 października 2020

12 października – 7 listopada 2020

26 października – 21 listopada 2020

9 listopada – 5 grudnia 2020

23 listopada – 19 grudnia 2020

Zwiększenie liczebności Wojska Polskiego jest jednym z priorytetów Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. W 2018 roku szef MON zainaugurował kampanię rekrutacyjną „Zostań Żołnierzem RP”. Żołnierze w tzw. mobilnych zespołach rekrutacyjnych na terenie całej Polski spotykają się z mieszkańcami i opowiadają im o zaletach służby w Wojsku Polskim. Reforma systemu rekrutacji to kolejny element, który wpisuje się w prowadzoną kampanię.

do pobrania:

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

 

 

Oprac: WPSiFE - na podstawie informacji Szefa Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu

 

 

Konkurs Turystyczne Skarby Małopolski organizowany jest przez Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną.

Dziś obchodzimy 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Starosta Józef Tomal wraz z wicestarostą Rafałem Kudasem  i członkiem Zarządu Bolesławem Pajką złożył w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Myślenickiego, wieniec pod Pomnikiem Ofiarom Mordu Katyń – Charków - Miednoje przy Kościele św.Jakuba na Stradomiu w Myślenicach, w asyście sekretarza Powiatu Mieczysława Kęska, pocztów sztandarowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. M. Reja w Myślenicach.

Starosta Józef Tomal przypomniał zebranym wydarzenia sprzed 81 lat, kiedy to  niemiecki pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał polską składnicę wojskową na Westerplatte oraz gdy 17 września 1939 r., łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.

 

 

Ten rok jest czasem szczególnym, niestety z powodu pandemii byliśmy zmuszeni odwołać Dożynki Powiatu Myślenickiego, organizowane nieprzerwanie co roku od początku istnienia Powiatu.

Z okazji Święta Plonów składamy najserdeczniejsze podziękowania za ogromny trud włożony w zbiór tegorocznych plonów. Przyjmijcie wyrazy najgłębszego szacunku i uznania za Waszą całoroczną, pełną poświęcenia pracę. To dzięki Waszemu wysiłkowi możemy na co dzień cieszyć się darami ojczystej ziemi.

Składamy Wam Drodzy Rolnicy i Waszym Rodzinom życzenia zdrowia oraz dobrych, urodzajnych lat dla Waszych gospodarstw.

Życzymy Rolnikom oraz mieszkańcom całego Powiatu Myślenickiego, aby zbiory będące owocem ciężkiej pracy na roli przyniosły wszystkim dostatek.

Z najserdeczniejszymi życzeniami

       Rafał Kudas                                    Józef Tomal                              Tadeusz Żaba

Wicestarosta Myślenicki                   Starosta Myślenicki                      Przewodniczący                                                                     

                                                                                                      Rady Powiatu Myślenickiego

W Starostwie Powiatowym w Myślenicach, odbyło się kolejne spotkanie Starosty Powiatu Myślenickiego Józefa Tomala oraz Wicestarosty Rafała Kudasa, z dyrektorami szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki. Tematem spotkania było przygotowanie jednostek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w czasie pandemii COVID -19.

Dyrektorzy poinformowali, że szkoły są w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana. W razie jakiegokolwiek zagrożenia epidemicznego będą natychmiast podejmowane odpowiednie działania.

Naukę rozpoczynamy w sposób tradycyjny. Szkoły i placówki wyposażone są w niezbędne środki dezynfekcyjne oraz spełniają wszystkie wymogi sanitarne do przyjęcia uczniów od 01 września 2020 r.  - mówi starosta Józef Tomal. Jesteśmy też po rozmowach z lokalnymi przewoźnikami, którzy będą obsługiwać swoje linie według rozkładu dostosowanego do zajęć w szkołach. – dodaje.

Wszystkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników jednostek oświatowych zostały wdrożone  – informuje wicestarosta Rafał Kudas. Podjęliśmy decyzje, że wygospodarujemy dodatkowe środki finansowe na zakup m.in. dodatkowych laptopów oraz ozonatorów, które przekazane zostaną do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki – dodaje.

Bezpieczna droga do szkoły oraz ocena bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji w odniesieniu do obowiązującego w kraju stanu epidemii oraz przepisów z tym związanych - to tematy przewodnie, omówione 26. sierpnia w starostwie myślenickim na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył wicestarosta Rafał Kudas.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele służb i inspekcji z Komendy Powiatowej Policji  w Myślenicach, Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Wydziału  Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydziału Komunikacji myślenickiego Starostwa.

Wolontariusze Szkoły Młodych Ratowników SMR- grupy działającej przy Wydziale Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach już po raz kolejny wzięli  udział w akcji sprzątania tatrzańskich szlaków. To już dziewiąta edycja w której miłośnicy przyrody i górskich wędrówek ruszyli na szlaki w ramach akcji Czyste Tatry, by posprzątać pozostawione tam śmieci . Najważniejszym celem projektu nie jest jednak jednorazowe posprzątanie gór, ale edukacja ekologiczna. W ciągu ośmiu poprzednich edycji ponad 30 tysięcy wolontariuszy zniosło z tatrzańskich szlaków ponad pięć i pół ton śmieci.