Wydarzenia

Herb powiatu myślenickiego

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu 22 września 2021 roku /środa/ o godz. 14.00 w formie online odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

Grafika dotycząca możliwość zbadania swoich kości w “osteobusie”
W dniu 10, 29 i 30 września 2021 mieszkańcy Myślenic i okolic będą mieli możliwość zbadania swoich kości w “osteobusie”.

Mobilna pracownia densytometryczna stanie przy SPZOZ-ie w Myślenicach ul. Szpitalna 2. Zapisy telefonicznie lub osobiście w rejestracji do poradni specjalistycznej (budynek administracji - parter)
tel. 12 273-03-40 lub 512 351 600.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu informuje, że do dnia 27.09.2021 r. można składać w Starostwie, przy ul. M. Reja 13, wnioski o dofinansowanie zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych i kulturalnych, które będą realizowane w przyszłym roku budżetowym.

W budżecie sportu, turystyki i kultury na rok 2022 zostaną ujęte przedsięwzięcia o charakterze co najmniej ponadgminnym.

Wnioski do pobrania:

Dofinansowanie imprezy sportowej, turystycznej o zasięgu powiatowym, realizowanej w roku 2022

Dofinansowanie imprezy kulturalnej o zasięgu powiatowym, realizowanej w roku 2022

 

Wniosek należy przesłać do 27.09.2021 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13

Lub złożyć osobiście na dzienniku podawczym w sekretariacie (adres j.w.)

5. września w ramach realizacji zadania pn. ,,Lato dla Seniora” odbył się II Międzypokoleniowy Festyn  w Rudniku (Gmina Sułkowice) - impreza plenerowa adresowana do społeczności sołectwa Rudnik ze szczególnym udziałem jego starszych mieszkańców - seniorów.

Zadanie publiczne pn. ,,Lato dla Seniora” zostało wsparte dotacją z budżetu Powiatu Myślenickiego w kwocie 3000 złotych w trybie małych grantów.

W czasie Festynu na boisku rekreacyjnym w Rudniku odbyły się konkursy i zabawy, których celem była integracja międzypokoleniowa seniorów z lokalną społecznością. Konkurencje  przeprowadzono w drużynach mieszanych, z udziałem seniorów oraz młodzieży i dzieci - w atrakcyjnej formule: dziadek/babcia - wnuk/wnuczka. Wybrano również Babcię i Dziadka Rudnika. Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe sfinansowane ze środków małego grantu przez Powiat Myślenicki. Znakomitą atmosferę rodzinnej zabawy zapewniła - prowadząca Festyn - Zofia Góralik sołtys Rudnika i zarazem Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Rudnika ,,Diabelski Kamień”.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) wydał ostrzeżenie meteorologiczne.

Aktualne ostrzeżenie dla powiatu myślenickiego:

Ostrzeżenie meteorologiczne:
Intensywne opady deszczu
stopień: 3
prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana za cały okres ostrzeżenia całkowita suma opadów miejscami od 90 mm do 110 mm.
Uwagi: Opady o największym natężeniu prognozowane są w nocy z wtorku na środę.
Ważność:
Od: 2021-08-31 godz. 08.00
Do: 2021-09-01 godz. 20.00
synoptyk IMGW-PIB: Alina Jasek-Kamińska
Czas wydania: 2021-08-30 godz. 22:50

Więcej informacji na stronie IMGW-PIB: https://www.imgw.pl/node/1
posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Bezpieczna droga do szkoły oraz ocena bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji w odniesieniu do obowiązującego w kraju stanu epidemii i przepisów z tym związanych oraz Podsumowanie działań przeciwpowodziowych prowadzonych przez służby i PCZK podczas obfitych opadów deszczu w dniach 18 lipca i 5 sierpnia br. - to tematy omówione 30. sierpnia w starostwie myślenickim na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył starosta Józef Tomal.

Rozpoczął się nabór w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. To już XI edycja tego cyklicznego wydarzenia. Celem Konkursu jest promocja małopolskiego sektora ekonomii społecznej.

Konkurs jak co roku organizowany jest w kilku kategoriach (o tym szerzej w załączonej broszurze).

Dzięki Partnerom Strategicznym : Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Firmie UBS oraz Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu, pula nagród w Konkursie wynosi w tym roku ponad 40 000 zł.

Szanowni Państwo,

W związku z przeprowadzaną ewaluacją zewnętrzną Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem  i Gościbią” zwraca się do mieszkańców obszaru LGD z prośbą o uzupełnienie krótkiej ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1ka-Vb9Q70TU8JxQjJwFCkbfP53wxDJPFB5pHuQ8614w/edit?usp=sharingLINK

Ankieta pozwoli pozyskać więcej informacji na temat efektów funkcjonowania LGD „MDiG” oraz wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020.

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Lokalna Grupa Działania ,,Między Dalinem i Gościbią”

Obrady  XXXVII sesji Rady Powiatu Myślenickiego w trybie online

Podczas XXXVII sesji Rady Powiatu Myślenickiego, która odbyła się 26 sierpnia br. w formie online pod przewodnictwem Tadeusza Żaby, radni podjęli uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach,
  • przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod nazwą: Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z wyposażeniem oraz zakupem aparatury medycznej", na które Powiat Myślenicki otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 200.000 zł).