Wydarzenia

Sesja Rady Powiatu w formie online w dniu 29.03.2021

Podczas sesji, która odbyła się 29 marca br. w formie online pod przewodnictwem Tadeusza Żaby, radni podjęli m.in. uchwały w sprawie:

 • określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 ( kwota ogółem na rok 2021 wynosi: 3 407 360,00 zł);
 • wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXI/142/2008 Rady Powiatu w Myślenicach w sprawie zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki;
 • wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach;
 • przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (kwota 54.000,00 zł na dofinansowanie zakupu lampy RTG do przewoźnego aparatu RTG);
 • zmiany Uchwały nr XXIX/228/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego;
 • zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

Przedstawione zostały także sprawdzania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za rok 2020,  a także z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.

Zawiadomienie

 

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  29 marca 2021  r.  /poniedziałek/ o godz. 12.00 odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu Myślenickiego 
w formie online.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

 • 25 marca 2021 roku /czwartek/ o 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w formie online.

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 • Informacja nt. naliczania i wykorzystania subwencji oświatowej.
 • Oferty edukacyjne szkół.
 • Informacja nt. wykorzystania środków zewnętrznych – udział w projektach.
 • Sprawy bieżące.
 • 26 marca 2021 roku /piątek/ o godz. 13.00 odbędzie się w posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w formie online.

 

Szanowni Państwo,

Przystąpiliśmy do opracowania dokumentu - Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030.

Jest to ważny dokument, w którym zostaną nakreślone główne kierunki rozwoju naszego Powiatu w perspektywie najbliższych lat. Przygotowaliśmy ankietę dla Organizacji Pozarządowych, aby zebrać Państwa propozycje związane z rozwojem tego obszaru, przy jednoczesnym zapytaniu o potencjały i ograniczenia, jakie dostrzega Państwa organizacja pozarządowa w związku z realizacją swoich zadań statutowych.

Zależy nam na rozwoju Powiatu Myślenickiego przy Państwa współudziale oraz zaplanowaniu działań społecznych, które mogłyby zostać realizowane w przeciągu kilku najbliższych lat.

Uprzejmie prosimy Państwa o zaangażowanie i wypełnienie ankiety.

Państwa opinie i pomysły będą kluczowe przy zdefiniowaniu projektów, służących wszystkim Mieszkańcom Powiatu Myślenickiego – rodzinom, dzieciom, seniorom, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym.

Link do ankiety:   https://forms.gle/VtHH3zWS8ajqf3XZ8

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 29 marca 2021r.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że procedura dotycząca przetwarzania danych osobowych jest zgodna z klauzulą informacyjną zawartą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myślenickiego pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/spmyslenice,m,332542,klauzula-informacyjna.html

Logo - "pomocna dłoń"

Pomocna Dłoń to ogólnopolski projekt współtworzony z wolontariuszami firmy State Street. Jest on rozszerzeniem projektu Barriers Breaking Opportunity, realizowanego w 2020 roku pod Honorowym Patronatem Marszałka Małopolski.

Celem projektu jest wsparcie osób dotkniętych skutkami COVID-19 w zakresie zawodowym, prawnym i psychologicznym.

Działania w ramach projektu Pomocna Dłoń skierowane są do wszystkich osób, które ucierpiały  z powodu pandemii Covid-19, zarówno w obszarze zawodowym, ale również w sensie prawnym, relacji społecznych i zdrowia psychicznego. W szczególności chcemy dotrzeć do osób, które mają utrudniony dostęp do świadczeń – osób z  mniejszych miejscowości, miast powiatowych czy obszarów wiejskich.

W ramach projektu oferujemy:

Kartka Okolicznościowa z okazji Dnia Sołtysa

Drogie Sołtyski i Drodzy Sołtysi naszego Powiatu.

Gdyby nie pandemia, dziś po raz kolejny (jak w latach 2018 i 2019) spotkalibyśmy się, aby świętować z Wami tak ważny dzień - Dzień Sołtysa.  Współpraca z Wami to dla nas zaszczyt i radość.
Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli się z Wami spotkać i wręczyć Wam upominki, by podziękować za trud codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności mieszkańców naszego Powiatu.

Życzymy Wam, aby Wasze dążenia do realizacji celów osobistych i zawodowych nie napotykały na przeszkody, a zdrowie zawsze dopisywało.

W ramach wspomnień - przypomnijmy sobie te miłe chwile ze świętowania Dnia Sołtysa w ubiegłych latach, na poniższych fotografiach.

 

Starosta Myślenicki - Józef Tomal

Wicestarosta Myślenicki - Rafał Kudas

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego - Tadeusz Żaba

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji
 w dniu:

Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  25 lutego 2021  r.  /czwartek/ o godz. 13.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online.

 

Materiał Prasowy Akcji Masz Głos

Czas pandemii pokazuje ogromną siłę samoorganizacji społeczeństwa i gotowość mieszkańców do brania współodpowiedzialności za wspólnotę lokalną. W skutecznym wykorzystywaniu zasobów i więzi lokalnych pomoże im program Fundacji Batorego i Stowarzyszenie Homo Faber – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgłaszać się organizacje społeczne, grupy nieformalne, aktywiści z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Wystarczy, że wejdą na stronę www.maszglos.pl i między 15 lutego a 8 marca zgłoszą się do programu. Udział w nim trwa 10 miesięcy i jest całkowicie bezpłatny.