Wydarzenia

Grafika BO

Zachęcamy do oddania głosu na projekt pn.: „Powiatowe Dni Zdrowia” opracowany przez dr Małgorzatę Bajer – Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach i zgłoszony do 5. edycji BO Województwa Małopolskiego. Zadanie ma charakter prozdrowotny i dotyczy promocji zachowań sprzyjających zdrowiu.

Starosta Józef Tomal odebrał promesę z rąk Pani Marszałek Marty Malec-Lech

Blisko 75 000 złotych otrzymał Powiat Myślenicki na sprzęt komputerowy dla liceów ogólnokształcących.

Dzisiaj w Starostwie gościliśmy Panią Marszałek Marta Malec-Lech, która przekazała promesy, na zakup nowoczesnego sprzętu, Staroście Józefowi Tomalowi oraz włodarzom gmin Powiatu Myślenickiego.

- W sumie do Powiatu Myślenickiego trafi około 600 000 złotych, z których skorzystają uczniowie szkół wszystkich szczebli. Obecnie przygotowujemy również programy aktywizacji uczniów po okresie pandemii, to bardzo ważne by zadbać o kondycję fizyczną i psychiczną młodych ludzi - mówiła Marszałek.

Starosta Józef Tomal dziękował za życzliwość i współpracę samorządu województwa Małopolskiego i zadeklarował otwartość do dalszych, wspólnych działań.

W nowo budowanej siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach, w dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa dot. m.in.: podsumowania półmetka kadencji władz Powiatu Myślenickiego.

Podczas konferencji Józef Tomal – Starosta Powiatu Myślenickiego oraz Rafał Kudas – Wicestarosta Powiatu Myślenickiego podsumowali półmetek kadencji władz Powiatu (za okres październik 2018 – kwiecień 2021) oraz przedstawili plany Zarządu Powiatu na kolejne 2,5 roku.

Dzisiejszy dzień był też okazją do podsumowania 12 lat pracy Józefa Tomala na stanowisku Starosty Powiatu Myślenickiego. Dokładnie 12 lat temu, w dniu 5 maja 2009r. nowym Starostą został Józef Tomal.

W konferencji wzięli udział również przedstawiciele Zarządu Powiatu: Bolesław Pajka, Andrzej Pułka i Krzysztof Trojan.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją zawierającą szczegółowe informacje dot. tematyki konferencji.  

Do pobrania:

Prezentacja -Półmetek kadencji władz powiatu myślenickiego

 

 Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 07 maja  2021 r. /piątek/ o godz. 14.00  w trybie online odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej wraz z opinią końcową oraz wniosku absolutoryjnego.
  3. Sprawy bieżące.

Oryginalne pismo - zawiadomienie.pdf

Jako samorząd powiatowy niejednokrotnie pracujemy, zarówno z zawodowymi strażakami, jak i strażakami ochotnikami z OSP!

 

Z okazji dzisiejszego święta przede wszystkim chcemy Wam, drodzy strażacy, podziękować! Za poświecenie, za zaangażowanie, za trud, jaki wkładacie w walkę o ludzkie życie i ratowanie mienia. Za to, że zawsze - niezależnie od okoliczności - jesteście na stanowisku i chcecie pomagać.
Życzymy również satysfakcji z pracy oraz ludzkiej życzliwości.

Jako władze Powiatu Myślenickiego deklarujemy chęć ciągłego wsparcia i dalszej współpracy z PSP i OSP

Komunikat w sprawie nocnych dyżurów aptek

Od 01.05.2021 r. Apteka Niebieska zlokalizowana przy ul. Żwirki i Wigury 15a w Myślenicach zaprzestaje pełnienia dyżurów całodobowych (nocnych i dni wolne od pracy) na terenie powiatu myślenickiego.

Od początku maja dyżury będą pełnić zgodnie z ustalonym harmonogramem apteki z terenu miasta Myślenice (11 aptek). Tak więc osoby chcące zrealizować receptę w porze nocnej tj. od godz. 2100-800 rano będą musiały udać się do apteki pełniącej dyżur w danym tygodniu.

Informacje dotyczące dyżurów nocnych znajdą Państwo w każdej aptece oraz na stronie www. powiatu wraz z rozkładem godzinowym pracy myślenickich aptek: Harmonogram nocnych dyżurów aptek

Polska Organizacja Turystyczna Oddział zamiejscowy ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego rozpoczęła realizację projektu Certyfikat Dobrych Praktyk, którego celem jest pomoc  w ponownym uruchomieniu i poprawa sytuacji sektora turystycznego oraz promocja obiektów noclegowych i organizatorów turystyki, którzy w trakcie realizacji Programu Polski Bon Turystyczny profesjonalnie prowadzą swoją działalność, świadczą usługi turystyczne na wysokim poziomie i dbają o bezpieczeństwo podróżnych. Do projektu zaproszeni są wszyscy przedsiębiorcy turystyczni oraz organizacje pożytku publicznego zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny, które świadczą usługi hotelarskie lub są organizatorami imprez turystycznych i są zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny.

I posiedzenie Rady Programowej przy Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Dobczycach

20 kwietnia br. odbyło się się I posiedzenie Rady Programowej przy Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) w Zespole Szkół w Dobczycach  z udziałem starosty Józefa Tomala oraz wicestarosty Rafała Kudasa w związku z realizacją  projektu pn.” Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E- Elektryczno- Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”.

Podczas posiedzenia przyjęto Regulamin działania Rady,  wybrano przewodniczącego Rady (Macieja Machnickiego z ZS w Dobczycach ) oraz wiceprzewodniczącą  ( została nią Magdalena Polczyk z firmy Wawel SA.).

Omówiono  dotychczas zrealizowane zadania w projekcie oraz plany na przyszłość.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy , poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie poprzez rozwój utworzonego w roku 2017 CKZ przy ZS w Dobczycach.

W związku z przeprowadzaną modernizacją centrali telefonicznej w dniu 14.04.2021 mogą nastąpić problemy z połączeniem telefonicznym się do następujących działów : 

    • Księgowość
    • Dziennik podawczy 
    • Administracja

Za utrudnienia przepraszamy.