Wydarzenia

Spotkanie starosty myślenickiego z burmistrzami i wójtami

31 maja w siedzibie starostwa myślenickiego odbyło się spotkanie starosty Józefa Tomala  z burmistrzami i wójtami z gmin powiatu myślenickiego. Spotkanie miało charakter roboczy  i zostało przeprowadzone w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego. W spotkaniu uczestniczyli również wicestarosta Rafał Kudas i sekretarz powiatu Mieczysław Kęsek.  Gminy reprezentowali: Edyta Podmokły zastępca burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, Mateusz Suder zastępca burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, Artur Grabczyk burmistrz Gminy Sułkowice, Kazimierz Szczepaniec wójt Gminy Lubień, Piotr Hajduk wójt Gminy Pcim, Wacław Żarski wójt Gminy Raciechowice, Tadeusz Pitala wójt Gminy Siepraw, Marek Kluska wójt Gminy Tokarnia, Bogumił Pawlak wójt Gminy Wiśniowa.

Zarząd Powiatu Myślenickiego; od lewej: Andrzej Pułka, Józef Tomal, Boleslaw Pajka, Rafał Kudas, Krzysztof Trojan

Podczas XXXIV sesji Rady Powiatu Myślenickiego w formie on line pod przewodnictwem Tadeusza Żaby, starosta myślenicki Józef Tomal zaprezentował najważniejsze zagadnienia ujęte w Raporcie o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2020, zawierającym podsumowanie działalności Zarządu, zadania realizowane w ubiegłym roku przez Powiat oraz jego jednostki z różnych obszarów, m.in.: infrastruktury drogowej, inwestycji, bezpieczeństwa, zdrowia i profilaktyki oraz pomocy społecznej, edukacji, kultury i sportu, rynku pracy, promocji oraz w zakresie pozyskanych funduszy zewnętrznych, w tym unijnych.

Przekazanie defibrylatora Lifepak 15 dla Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział Myślenice

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Myślenickiego w dniu 26. maja, Józef Tomal starosta myślenicki przekazał defibrylator Lifepak 15 dla Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział Myślenice. Zakup defibrylatora w kwocie 30 000 zł został sfinansowany z budżetu Powiatu Myślenickiego.

Zagłosuj w ramach 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Głosowanie w ramach 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 lat, mogą oddać swoje głosy na projekty   w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W tym roku przyjęto do głosowania rekordową liczbę zadań – jest ich aż 234. Głosowanie trwa do 14 czerwca, a wyniki poznamy do 22 października.

Nagrody Starosty w dziedzinie kultury i sportu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach  informuje, że jak co roku przyznawane są nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagroda w dziedzinie sportu może być przyznana związanym z Ziemią Myślenicką:

  • zawodnikom
  • trenerom zasłużonym w osiąganiu wyników sportowych, o których mowa w ustawie o sporcie.

Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

  • 28 maja 2021 r. /piątek/ o godz. 11.00 w odbędzie się w formie online posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.

    

Herb powiatu myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 28 maja 2021 r. /piątek/ o godz. 11.30 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online.

 

Porządek obrad XXXIV sesji

 

Powiat Tczewski ogłasza przetarg na zbycie zbędnego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Tczewskiego, który przed likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84 C pozostawał w jego zarządzie.
Komisja przetargowa upublicznia ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych znajdujących się w byłej siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84 C. Do ogłoszenia dołączono wzór formularza ofertowego.

 

Treść ogłoszenia >  https://bip.powiat.tczew.pl/aktualnosci/20-ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-skladnikow-rzeczowych-majatku-ruchomego-powiatu-tczewskiego-2021.html

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Od kilku lat nabór do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Myślenicki odbywa się za pomocą elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji, dostępnego na stronie malopolska.edu.com.pl.