Wydarzenia

 Powiatowe Obchody powstania Policji Państwowej

W dniu dzisiejszym odbyły się powiatowe obchody z okazji 102 Rocznicy powstania Policji Powiatowej. W imieniu Władz i Zarządu Powiatu - Rafał Kudas Wicestarosta Powiatu Myślenickiego, złożył na ręce Komendanta PP w Myślenicach inspektora Macieja Kubiaka, list gratulacyjny i zapewnienie o dalszym wsparciu jednostki, która wzorowo dba o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Kierujemy do Was słowa uznania i szacunku za profesjonalną i pełną poświęcenia służbę na rzecz naszej społeczności lokalnej, przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej Małej Ojczyzny

- pisze w liście gratulacyjnym Józef Tomal Starosta Powiatu Myślenickiego.

W imieniu Zarządu Powiatu Myślenickiego, życzymy Policjantkom i Policjantom, dalszej wytrwałości i sukcesów w wykonywaniu codziennych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym

- mówił podczas uroczystości Rafał Kudas Wicestarosta Powiatu Myślenickiego.

 

            Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

 

 • 26 lipca 2021 roku /poniedziałek/ o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego w trybie online.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie opinii w sprawie skargi.
 4. Sprawy bieżące.

Nawałnica w Powiecie Myślenickim. Zalane posesje w Głogoczowie

Dnia 18 lipca o godz. 2:30 zostało ogłoszone Pogotowie Przeciwpowodziowe na terenie Powiatu Myślenickiego. Nawałnica jaka przeszła przez Powiat Myślenicki, w szczególności Gminy: Myślenice, Tokarnia, Sułkowice, Pcim spowodowała ogromne straty i zniszczenia.

Na miejscu przez kilka dni pracowało 59 zastępów straży pożarnej ( 350 strażaków), którzy ewakuowali 22 osoby. Łącznie powódź dotknęła 104 domostwa. Burza jaka towarzyszyła nawałnicy spowodowała pożar budynku mieszkalnego w Myślenicach, pożar pomieszczenia gospodarczego w Głogoczowie a także wielkie szkody w Powiatowym Szpitalu w Myślenicach. W wyniku nawałnicy została uszkodzona centrala telefoniczna (w tym 200 telefonów), zalane szyby windowe, zerwane obróbki pokrycia zadaszenia oraz uszkodzone komputery (w tym uszkodzona sieć pogotowia ratunkowego).

Od początku wprowadzenia Pogotowia Przeciwpowodziowego, decyzją Starostwa Powiatowego w Myślenicach, na drogi wjechał ciężki sprzęt, a uszkodzone miejsca zostały zabezpieczone specjalnym oznakowaniem. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przygotował 12 miejsc dla poszkodowanych w mieszkaniach interwencyjnych. Decyzją Starosty uruchomiono nieodpłatną pomoc prawną dla osób poszkodowanych. W tym celu prosimy osoby poszkodowane o kontakt pod nr. Tel: `12 274 97 59 w celu umówienia spotkania.

 

Dopiero po opadnięciu wody, będziemy mogli mówić o faktycznych skutkach nawałnicy. W tej chwili trwają prace porządkowe na wielu drogach powiatowych, a osuwiska są zabezpieczane przez służby. Prosimy wszystkich mieszkańców o zabezpieczenie swoich domostw i bezpieczne korzystanie z dróg, które zostały uszkodzone. Robimy wszystko, by jak najszybciej usunąć lub naprawić skutki nawałnicy

 – mówi Józef Tomal Starosta Powiatu Myślenickiego.

 

W związku ze szkodami  powstałymi w skutek obfitych opadów deszczu na terenie Powiatu Myślenickiego, Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje, iż osoby poszkodowane w skutek nawałnicy mają pierwszeństwo do uzyskania nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych  w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5, Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Urzędzie Gminy Lubień, Urzędzie Gminy Siepraw oraz w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły” Rynek 6.

Rejestracja porad odbywa się pod nr telefonu 12 274 97 59

W dniu 16 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach działał Wakacyjny Punkt Informacyjny. W punkcie można było uzyskać  informacje o aktualnych projektach realizowanych przez WUP w Krakowie dla osób pracujących, w tym także adresowanych do osób z wyższym wykształceniem oraz powracających z zagranicy.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Centrum Informacyjnego Fundusze Europejskie w Małopolsce udzielali informacji kto i w jakim zakresie może otrzymać wsparcie finansowe na:

 • szkolenia informatyczne, językowe, prawo jazdy oraz szkolenia zawodowe,
 • założenie firmy,
 • rozwój działalności gospodarczej,
 • tworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach i klubach malucha.

remont mostu w ciągu drogi powiatowej Pcim - Krzywica - Poręba w miejscowości Pcim
Rozpoczął się remont mostu w miejscowości Pcim. Planowane prace remontowe zostaną zakończone do końca września 2021 roku. Za utrudnienia przepraszamy a wszystkich mieszkańców prosimy o wyrozumiałość.  

Remont sfinansowany jest w całości ze środków własnych Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 340 tys. zł

 

 

 Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 16 lipca 2021 roku /piątek/ o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego w trybie online.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Rozpatrzenie skargi.
 4. Sprawy bieżące.

 

 Treść oryginalnego pisma - Zawiadomienie.pdf                                                                                   

spotkanie informacyjne Małopolska Lokalnie 2021 w myślenickim starostwie

W spotkaniu informacyjnym przeprowadzonym 12. lipca w myślenickim starostwie, dotyczącym konkursu grantowego ,,Małopolska Lokalnie 2021”, uczestniczyły grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe, zainteresowane pozyskaniem dotacji na lokalne działania. Spotkanie  zorganizowała Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie - Operator programu. Powiat Myślenicki jest jednym z partnerów współfinansujących ze środków budżetowych wspomniany projekt, wspierający rozwój organizacji, czy aktywizację lokalnych społeczności.