Wydarzenia

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to autorski program doradczo-szkoleniowy, skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. AMI to szansa na nowoczesność i wzrost rentowności Państwa firmy. Oferujemy pakiet ukierunkowanych działań, których efektem będą m.in. poprawa efektywności pracy oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

29 stycznia 2019 roku /wtorek/ o godz. 13.45 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (Biuro Rady) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego.

W dniu 14 stycznia w Starostwie Powiatowym w Myślenicach miało miejsce pierwsze spotkanie Starosty Myślenickiego Józefa Tomala z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu myślenickiego - po wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2018 r.

W spotkaniu udział wzięli także Wicestarosta Myślenicki Andrzej Pułka oraz Członek Zarządu Powiatu Rafał Kudas. Uczestniczyli w nim wszyscy burmistrzowie i wójtowie 9. gmin powiatu myślenickiego: Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, Burmistrz Gminy Sułkowice Artur Grabczyk, Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, Wójt Gminy Pcim Piotr Hajduk, Wójt Gminy Raciechowice Wacław Żarski, Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala, Wójt Gminy Tokarnia Marek Kluska, Wójt Gminy Wiśniowa Bogumił Pawlak.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza IV nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes–KOM2” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Dnia 8 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego.

Gospodarz posiedzenia Konwentu Starosta Józef Tomal dotychczasowy wiceprzewodniczący, przywitał Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich Ludwika Węgrzyna oraz obecnych starostów powiatów województwa małopolskiego VI kadencji, których następnie poprosił o krótkie zaprezentowanie swojej osoby.

 

Wkrótce rozpocznie się czas wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w naszym województwie. Ferie zimowe trwać będą w całym kraju od 14 stycznia do 24 lutego br., a w Małopolsce i w powiecie myślenickim od 14 do 27 stycznia br. W związku z tym, jak co roku, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców w naszym regionie, na zaproszenie starosty Józefa Tomala, spotkały się w starostwie w dniu 10.01.2019 r. na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Myślenicach, aby omówić sprawy związane z przygotowaniem powiatu do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Starostwa Powiatowego w sprawie Punktu Ewidencyjnego oraz Poradni Diabetologicznej (Cukrzycowej) w Myślenicach, uprzejmie informujemy, że po zasięgnięciu informacji w Narodowym Funduszu Zdrowia w Krakowie, który odpowiada za zapewnienie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom powiatu myślenickiego, otrzymaliśmy następujące wyjaśnienia:

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu:

16 stycznia 2019 r. /środa/ o godz. 11.45 w budynku Starostwa Powiatowego Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (Biuro Rady) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.