Wydarzenia

Logo Zdrowa Rodzina

Kto może zostać zaszczepiony?

  • dzieci zameldowane na terenie Powiatu Myślenickiego
  • dzieci w wieku do 2 lat, w tym kończących w 2021 roku 2 lata, za wyjątkiem dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka oraz uczęszczających do żłobka/klubu dziecięcego,

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) wydał ostrzeżenie meteorologiczne.

Aktualne ostrzeżenie dla powiatu myślenickiego:

Ostrzeżenie meteorologiczne:
Intensywne opady deszczu
stopień: 2/zmiana
prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 50 mm do 80 mm.
Uwagi: zmiana dotyczy podniesienia stopnia Ostrzeżenia.
Ważność:
Od: 2021-08-24 godz. 07.24
Do: 2021-08-24 godz. 17.00
synoptyk IMGW-PIB: Małgorzata Koper
Czas wydania: 2021-08-24 godz. 07:24

Więcej informacji na stronie IMGW-PIB: https://www.imgw.pl/node/1

23 sierpnia w myślenickim starostwie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla Seniorów uczestniczących w  konkursie ,,Mój eko-ogród” przeprowadzonym w ramach realizacji zadania pn. ,,EKO - SENIOR”.

Nagrody dla Seniorów wręczyli starosta Józef Tomal i wicestarosta Rafał Kudas w obecności Pani Barbary Piwowarskiej Prezesa Myślenickiego Klubu Seniora.

Zadanie publiczne pn. ,,EKO - SENIOR” zostało wsparte dotacją z budżetu Powiatu Myślenickiego w kwocie 2940 złotych w trybie małych grantów.

Celem realizowanego zadania ,,EKO - SENIOR” jest aktywizacja seniorów oraz poszerzenie ich wiedzy i zdobycie nowych umiejętności z zakresu ochrony  środowiska.

W ramach zadania realizowanego przez Myślenicki Klub Seniora przeprowadzono dla Seniorów również warsztaty edukacyjne z zakresu oszczędności wody, energii elektrycznej oraz segregacji śmieci, wykład ekologiczny dotyczący zmian klimatycznych, gospodarki odpadami, emisji gazów cieplarnianych. Seniorzy uczestniczący w projekcie odwiedzili również Krynicę - Zdrój w ramach wyjazdu edukacyjno - integracyjnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i skierowany jest do osób:
  • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub stale i w sposób ciągły współpracuje na podstawie innego rodzaju umowy w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej tj. placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub ośrodku dla dzieci i młodzieży
  • bezpośrednio i na co dzień pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi do 25 r. ż. wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym
  • świadczona przez osoby praca ma charakter wychowawczy, terapeutyczny, socjalizacyjny lub rehabilitacyjny lub dotyczy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • posiadających zgodę oraz rekomendację od pracodawcy do udziału w programie mobilności ponadnarodowej
  • deklarujących sporządzenie raportu po zakończeniu mobilności oraz przeprowadzenie dla współpracowników spotkania informacyjnego celem przekazania zdobytej wiedzy podczas wyjazdu.
Uczestnictwo w projekcie  to możliwość podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie innowacyjnej metody pracy indywidualnej i grupowej  w obszarze listy kluczowych kompetencji i wartości oraz tutoringu w pracy z dziećmi, młodzieżą osobami młodymi dotkniętymi wykluczeniem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Do pobrania:
Informacje o projekcie 

Już w najbliższy piątek 20 sierpnia i sobotę 21 sierpnia zapraszamy do miasteczka zdrowia, które będzie znajdowało się przy budynku naszego Starostwa – w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 5.

W piątek i w sobotę będzie czekał na Was krwiobus, a w sobotę również mammobus oraz punkty informacyjne dotyczące cytologii i mammografii.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na IV Sułkowickie Granie, które odbędzie się 29.08.br. na Zalewie w Sułkowicach.

Zapraszamy na Recital Fortepianowy, który odbędzie się 28.08.br. w Kościele NSPJ w Sułkowicach w ramach festiwalu Piano Summer Muzeum Książąt Czartoryskich.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) wydał ostrzeżenie meteorologiczne.

Aktualne ostrzeżenie dla powiatu myślenickiego:

Ostrzeżenie meteorologiczne:
Burze z gradem
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Po zakończeniu ważności ostrzeżenia na burze z gradem przewidywane wydanie ostrzeżenia na intensywne opady deszczu z burzami.
Ważność:
Od: 2021-08-16 godz. 12.00
Do: 2021-08-16 godz. 21.00
synoptyk IMGW-PIB: Grzegorz Mikutel
Czas wydania: 2021-08-16 godz. 07:29

Więcej informacji na stronie IMGW-PIB: https://www.imgw.pl/node/1