Wydarzenia

Na terenie woj. małopolskiego dostępne są niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz tworzenie stanowisk pracy w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”.

W ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej koordynowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczek udziela Lubelska Fundacja Rozwoju.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o pożyczkę w Programie są niezatrudnieni oraz niewykonujący innej pracy zarobkowej studenci ostatniego roku studiów, poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni, osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,03 % w skali roku a aktualna wysokość pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej to ponad 100 tys. zł. W przypadku  działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, a także pożyczki dla poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych oprocentowanie to wynosi jedynie 0,01 %.

Wysokość możliwej do uzyskania pożyczki na utworzenie miejsca pracy to aktualnie ponad 30 tys. zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego

www.wsparciewstarcie.bgk.pl

Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Krakowie

ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków

tel. 12 311 73 28

www.lfr.lublin.pl

W załączeniu przekazujemy materiał informacyjny o ofercie Programu.

 

Do pobrania:

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego

Komisji w dniu 23 września 2020 roku /środa/ o godz. 14.30 odbędzie się w formie on-line

posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu.

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za I półrocze 2020 r.

5. Omówienie bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

6. Sprawy bieżące

 

 

Do pobrania:

Treść zawiadomienia

Z inicjatywy starosty Józefa Tomala oraz wicestarosty Rafała Kudasa, 17. września w myślenickim starostwie zostały podpisane umowy z 14. lokalnymi przewoźnikami obsługującymi trasy komunikacyjne na terenie powiatu myślenickiego.

 

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło dziś, że m.in. Powiat Myślenicki znalazł się w tzw. „żółtej strefie”. Co to oznacza dla naszego powiatu i dla mieszkańców?

W strefie żółtej obowiązuje m.in.

 • liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób z wyłączeniem obsługi  ( w tym wesela);

 • limit jednej osoby na 4 m kw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje.

 • w siłowniach jest limit osób - jedna na 7 m kw.

 • 25% widowni dla wydarzeń sportowych i kulturalnych ( w tym kina).

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w ostatnim czasie wykonał następujące roboty:

 • Gmina Dobczyce:

- droga powiatowa ul. Stroma w Dobczycach: wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 360m2, wyprofilowanie skarp i dna rowu na odc. ok.320 m, ścięcie oraz dosypanie pobocza - 520m2, uzupełnienie tłuczniem kamiennym wyrw w poboczu – ok. 3m3, oczyszczenie studzienek wpustów ulicznych – 11 szt .

-  droga powiatowa w miejscowości Stadniki: wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok 105m2, profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 210m, ścięcie pobocza – 210m2.

- droga powiatowa ul. Górska w Dobczycach: oczyszczenie studzienek wpustów ulicznych – 33 szt.

- droga powiatowa ul. Nowowiejska w Dobczycach: wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 480m2, profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 380m, ścięcie poboczy – ok. 380m2, naprawa wyrw w poboczu narzutem kamiennym – ok. 30m3.

Ze względów organizacyjnych ponowna rejestracja na bezpłatne badania tomograficzne płuc,  finansowane z budżetu powiatu myślenickiego, będzie możliwa od dnia 28.09.2020 r. pod numerem tel. 12 273 03 36.

Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

 • fundraising,
 • zarządzanie organizacją
 • PR i komunikacja
 • prawne aspekty NGO
 • wystąpienia publiczne
 • leadership

Networking - udział w programie to szansa na poznanie zaangażowanych osób z całej Polski. W trakcie I edycji Ligi uczestnicy nawiązywali między sobą współprace, których efekty możecie śledzić w naszych social mediach.

Program obejmuje 7 weekendowych zjazdów w Warszawie, wolontariat oraz Summer School. Udział w Lidze jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie oraz nocleg podczas zjazdów.

Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymają certyfikat.

Konkurs „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! III edycja. #Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!”

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wraz z Prezesem Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A Pawłem Nowakiem, Prezesem Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Damianem Koniecznym, Dyrektorem Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce Janem Godlewskim przy współudziale Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! III edycja. #Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!”

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 15 września 2020 roku /wtorek/ o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w trybie online.

 

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu.

3. Przedstawienie analizy podsumowującej stan szkół powiatowych na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

4. Informacja nt. potrzeb lokalowych powiatowych placówek oświatowych oraz możliwości ewentualnego doposażenia w pomoce dydaktyczne – w aspekcie kształcenia ogólnego jak zawodowego.

5. Wyrażenie opinii w sprawie nagród w dziedzinie kultury i sportu.

6. Sprawy bieżące

 

Do pobrania:

Treść zawiadomienia