Wydarzenia

Grafika dotyczy opisu niektórych  form wsparcia oferowanych przez PUP w Myślenicach

Przedłużono udzielanie wsparcia, co oznacza, że  przedsiębiorcy i inne podmioty, którzy dotychczas nie skorzystali z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, będą mogli składać wnioski w formie elektronicznej oraz papierowej do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę podmiotu na następujące formy:

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 ),
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
  • niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców umarzalna,
  • niskooprocentowana pożyczka dla organizacji pozarządowych umarzalna,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.

Droga powiatowa w miejscowości Stadniki

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w ostatnim czasie wykonał następujące roboty:

  • Gmina Dobczyce

- droga powiatowa w miejscowości Stadniki: profilowanie skarp i dna rowu, oczyszczenie korytek na odc. ok. 700m, ścięcie pobocza i oczyszczenie chodnika - 800m2, wycinka i karczowanie zakrzaczeń – 750m²

  • Gmina Myślenice

- droga powiatowa - ul. Droga na Chełm w Myślenicach: ścięcie pobocza – 400m2, wycinka i karczowanie zakrzaczeń – 80m², oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej – 2szt, udrożnienie przepustu Ø300, oczyszczenie płyty pomostu na obiekcie mostowym

- droga powiatowa nr w miejscowości Trzemeśnia (Radlanki): profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok. 90m, ścięcie pobocza – 90m², wymiana przepustu pod drogą Ø400 i dł. 7m, wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 150m²

- droga powiatowa w miejscowości Łęki: wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 200m², ścięcie pobocza – 1000m², naprawa stalowych barier sprężystych – 32m, ręczne plantowanie pod barierami 375m²

- droga powiatowa w miejscowości Osieczany (Bulina): wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 1200m², profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 1150m, ścięcie pobocza – 1150m², udrożnienie i oczyszczenie przepustu Ø800, montaż kraty o śr. 1m

- droga powiatowa w  miejscowości Osieczany: profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 40m

Logo SDM

Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zakończyła realizację projektu Sakralne Dziedzictwo Małopolski. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, powstał portal internetowy Sakralne Dziedzictwo Małopolski, na którym prezentowanych jest kilka tysięcy dzieł sztuki sakralnej w terenu województwa małopolskiego oraz najcenniejsze archiwalia z zasobów Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Archiwum Krakowskiej Kapituły na Wawelu oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej, które zostały zdigitalizowane i udostępnione na nowym portalu internetowym.

Portal Sakralne Dziedzictwo Małopolski jest dostępny pod adresem: https://sdm.upjp2.edu.pl

do pobrania:

informacja Sakralne Dziedzictwo Małopolski (plik pdf)

Herb powiatu myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  22 grudnia  2020  roku   /wtorek/ o godz. 13.00 odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu Myślenickiego 
w formie online.

 

Plakat promujący kampanie NFZ Słodki, słodszy … cukrzyca!

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował nową kampanię informacyjno-edukacyjną! Jej głównym celem jest promocja zmian w stylu żywienia oraz uświadomienie Nam, jak dużo cukru spożywamy bezrefleksyjnie i bezwiednie.  Kampania ma zwiększyć naszą świadomość dotyczącą najczęstszych i najbardziej zgubnych nawyków, wprost przyczyniających się  do otyłości oraz cukrzycy, oraz nauczyć nowych korzystnych zdrowotnie wyborów.  

Flaga i Godło

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” Powiat Myślenicki otrzymał dotację celową w kwocie 167 840,00 zł. Koszt całkowity projektu wynosi 209 800,00 zł.

Uroczyste spotkanie z Kombatantami w Starostwie Myślenickim

7. grudnia podczas uroczystego spotkania w Starostwie Powiatowym w Myślenicach starosta myślenicki Józef Tomal wraz z wicestarostą Rafałem Kudasem wręczyli paczki świąteczno-noworoczne Kombatantom Wojennym i Wojskowym oraz Podopiecznym zrzeszonym w oddziale okręgowym Związku Inwalidów Wojennych RP w Myślenicach, przekazując życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz życząc Kombatantom wszystkiego dobrego w nachodzącym Nowym Roku.

Spotkanie z Kombatantami było również okazją do uhonorowania sekretarza Powiatu Mieczysława Kęska Krzyżem 100 lat Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, przyznanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZIW RP w uznaniu zasług i działalności na rzecz Kombatantów, za wieloletnią współpracę i pomoc dla myślenickiego oddziału Związku. Odznaczenia dokonał Prezes Zarządu Okręgowego ZIW RP w Krakowie Pan Bronisław Kluska

grafika przedstawia logotyp Konkursu Ekonomicznego

Z radością i dumą informujemy, że uczniowie klasy 2TI Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach – Maksymilian Gołąb, Mateusz Ożóg i Rafał Bajer, czyli przedsiębiorcza drużyna NLLook, zdobyli tytuł „Manager Roku” w Konkursie Ekonomicznym organizowanym przez Fundację "Będzie Dobrze" z siedzibą w Starym Sączu ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego w ramach projektu "Edukacja – zdalnie i cyfrowo"!

wyremontowana sala lekcyjna w ZS w Dobczycach| wyremontowana sala lekcyjna w ZS w Dobczycach

 

- Ponad 400 tysięcy złotych przeznaczyliśmy, w tym szczególnie trudnym roku, na inwestycje i remonty w prowadzonych przez Powiat szkołach ponadpodstawowych m.in.: na odnowę i malowanie sal lekcyjnych i pracowni, wymianę okien. Mimo pandemii, oprócz tego, że przekazaliśmy szkołom specjalistyczny sprzęt komputerowy i informatyczny oraz ozonatory, przeznaczamy także środki z budżetu na bieżące remonty i inwestycje w naszych szkołach – mówi wicestarosta myślenicki Rafał Kudas.