Wydarzenia

nekrolog
Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury „Aktywna tablica”

Powiat Myślenicki z sukcesem aplikował do Wojewody Małopolskiego o środki z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Dzięki dobrze przygotowanej dokumentacji projektowej, otrzymaliśmy środki dla wszystkich naszych szkół !

Szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki, otrzymają dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego.

 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu nasze szkoły zyskają nowoczesne pomoce dydaktyczne, umożliwiające rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w trakcie prowadzonych zajęć, zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych, przyczyniając się do większego wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacji. Powiat Myślenicki stawia na nowoczesną edukację z wykorzystaniem takich narzędzi.

– mówi starosta Józef Tomal.

Wsparcie_Moduł III- grafika przedstawia informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia dla osoby niepełnosprawnej

Otrzymaliśmy informację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych, że  nabór wniosków w programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”  w ramach Modułu III został przedłużony do 16 listopada!

 

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

 

  • 04 listopada 2020 roku /środa/ o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w trybie online.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE,  ŻE  W  DNIU  10 LISTOPADA 2020  ROKU   /WTOREK/ O GODZ. 12.00 ODBĘDZIE SIĘ XXVII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO  W FORMIE ON-LINE.

Grafika jest ogłoszeniem o poszukiwaniu przez PCPR w Myślenicach wolontariuszy chętnych do pracy w domach pomocy społecznej

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-COV-2, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach tworzy bazę wolontariuszy będących w gotowości do świadczenia pracy w domach pomocy społecznej.

Grafika prezentuje hasło wsparcie dla niepełnosprawnych, poprzez działania Powiatu Myślenickiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

Zakończyliśmy realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach Modułu III, na który pozyskaliśmy środki finansowe z PFRON

– podsumowuje starosta Józef Tomal.

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych jest dla nas jednym z priorytetów, dlatego realizujemy wiele programów, z których mogą skorzystać osoby  potrzebujące wsparcia. Ten program był jedną z takich form

- dodaje starosta.

 

Realizatorem programu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, do którego wpłynęły  łącznie 342 wnioski. W ramach programu wypłacono wsparcie finansowe 260 osobom niepełnosprawnym, spełniającym kryteria programu, w łącznej kwocie 360 000 zł

- mówi wicestarosta Rafał Kudas.

 

W ramach programu pomoc udzielana była osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi, w okresie od 9 marca do 15 października br. utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Takie osoby mogły w związku z tym otrzymać wsparcie finansowe maksymalnie w wysokości 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną i na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Logo - ARiMR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc finansową. Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada 2020 r. poniosły straty.

moduł IV- grafika prezentuje komunikację między podopiecznymi domów pomocy społecznej a otoczeniem poprzez zakup sprzętu w ramach programu grantowego

Powiat Myślenicki podpisał umowę  o przyznanie środków w ramach programu granatowego „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” Moduł IV.  

 

To kolejny program skierowany do podopiecznych domów pomocy społecznej. Jego celem jest zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców, personelu z otoczeniem czy rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w prowadzonych przez Powiat placówkach opieki całodobowej oraz personelu w związku z COVID-19

– mówi starosta Józef Tomal.