Wydarzenia

Zarząd Powiatu Myślenickiego Uchwałą nr 804/2021 z dnia  31 marca 2021 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030. Zgodnie z założeniami dokument będzie określał główne kierunki rozwoju Powiatu Myślenickiego  w latach 2021 - 2030.

Rozpoczął się Ogólnopolski Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” - XXV edycja 2020.  

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych, modernizacji  oraz nowych obiektów wyróżniających się szczególnymi walorami.

Informujemy, że Zarząd Powiatu Myślenickiego Uchwałą nr 804/2021 z dnia  31 marca 2021 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030.

Przedmiotem konsultacji społecznych będzie projekt Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 12 kwietnia do 28 kwietnia 2021 roku.

Konsultacje społeczne będą mieć zasięg otwarty - zostaną skierowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Powiatu Myślenickiego.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

- badania opinii mieszkańców poprzez zamieszczenie projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030” w ogólnodostępnym serwisie internetowym zarządzanym przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach, a następnie przyjmowanie  w wyznaczonym terminie uwag, opinii i wniosków na piśmie przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030 zamieszczone będzie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej www.myslenicki.pl prowadzonej przez Starostwo Powiatowe  w Myślenicach,

3) na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Myślenicach.

W związku z przeprowadzaną modernizacją centrali telefonicznej w dniu 07.04.2021 mogą nastąpić problemy z połączeniem telefonicznym się do następujących wydziałów : 

 • Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
 • Wydział Orzekania o Niepełnosprawności
 • Wydział Ochrony Zdrowia 

Za utrudnienia przepraszamy. 

I N F O R M A C J A  

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek) Starostwo Powiatowe w Myślenicach czynne będzie w godzinach od 730 do 1200.

Sesja Rady Powiatu w formie online w dniu 29.03.2021

Podczas sesji, która odbyła się 29 marca br. w formie online pod przewodnictwem Tadeusza Żaby, radni podjęli m.in. uchwały w sprawie:

 • określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 ( kwota ogółem na rok 2021 wynosi: 3 407 360,00 zł);
 • wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXI/142/2008 Rady Powiatu w Myślenicach w sprawie zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki;
 • wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach;
 • przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (kwota 54.000,00 zł na dofinansowanie zakupu lampy RTG do przewoźnego aparatu RTG);
 • zmiany Uchwały nr XXIX/228/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego;
 • zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

Przedstawione zostały także sprawdzania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za rok 2020,  a także z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.

Zawiadomienie

 

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  29 marca 2021  r.  /poniedziałek/ o godz. 12.00 odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu Myślenickiego 
w formie online.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

 • 25 marca 2021 roku /czwartek/ o 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w formie online.

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 • Informacja nt. naliczania i wykorzystania subwencji oświatowej.
 • Oferty edukacyjne szkół.
 • Informacja nt. wykorzystania środków zewnętrznych – udział w projektach.
 • Sprawy bieżące.
 • 26 marca 2021 roku /piątek/ o godz. 13.00 odbędzie się w posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w formie online.

 

Szanowni Państwo,

Przystąpiliśmy do opracowania dokumentu - Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030.

Jest to ważny dokument, w którym zostaną nakreślone główne kierunki rozwoju naszego Powiatu w perspektywie najbliższych lat. Przygotowaliśmy ankietę dla Organizacji Pozarządowych, aby zebrać Państwa propozycje związane z rozwojem tego obszaru, przy jednoczesnym zapytaniu o potencjały i ograniczenia, jakie dostrzega Państwa organizacja pozarządowa w związku z realizacją swoich zadań statutowych.

Zależy nam na rozwoju Powiatu Myślenickiego przy Państwa współudziale oraz zaplanowaniu działań społecznych, które mogłyby zostać realizowane w przeciągu kilku najbliższych lat.

Uprzejmie prosimy Państwa o zaangażowanie i wypełnienie ankiety.

Państwa opinie i pomysły będą kluczowe przy zdefiniowaniu projektów, służących wszystkim Mieszkańcom Powiatu Myślenickiego – rodzinom, dzieciom, seniorom, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym.

Link do ankiety:   https://forms.gle/VtHH3zWS8ajqf3XZ8

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 29 marca 2021r.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że procedura dotycząca przetwarzania danych osobowych jest zgodna z klauzulą informacyjną zawartą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myślenickiego pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/spmyslenice,m,332542,klauzula-informacyjna.html