Wydarzenia

Herb powiatu myślenickiego

Zawiadomienie

 

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  28 stycznia 2021  r.  /czwartek/ o godz. 12.00 odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu Myślenickiego 
w formie online.

 

logo PCPR

Zarząd Powiatu Myślenickiego  informuje o  planowanym przystąpieniu przez Powiat Myślenicki do realizacji w roku 2021 Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.”Programu wyrównywania różnic między regionami III.” Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania, likwidacji barier transportowych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych Program przewiduje stosowanie zasady zwiększonej koncentracji środków w wybranych regionach i zadaniach, tak aby finansowane działania możliwie szybko przyniosły zakładane efekty. W programie przewidziana jest możliwość ustalania terminów wdrażania realizacji poszczególnych obszarów programu w zależności od możliwości finansowych PFRON i występujących w poszczególnych obszarach potrzeb.

Logo 1%

Szanowni  Państwo!

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Na terenie powiatu myślenickiego działają organizacje pożytku publicznego, na rzecz których można przekazać 1% swojego podatku. Mając na uwadze wspieranie rozwoju społeczności lokalnej oraz realizując zapisy "Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021", w zakresie dotyczącym promocji przekazywania 1 % podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego (określone w Rozdziale V. Formy współpracy, §5, ust.2, pkt 4 lit. d - przedmiotowego Programu), Powiat Myślenicki - Starostwo Powiatowe zaprasza Państwa do wzięcia udziału w akcji przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego.

Do 30 kwietnia 2021 r. wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Każdy z nas może zdecydować o przeznaczeniu 1% wpłacanego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego z naszej najbliższej okolicy. Organizacje pożytku publicznego działają dla dobra wszystkich mieszkańców, stanowią nasz wspólny kapitał. Zachęcam do wspierania lokalnych OPP - fundacji i stowarzyszeń aktywnie działających na terenie  powiatu myślenickiego, które zajmują się kluczowymi dziedzinami życia społecznego. Warto dokonać odpisu 1% dla OPP, bowiem przekazane kwoty są przeznaczane na działalność w szeregu obszarach życia społecznego: ochronę zdrowia, kulturę, naukę, sport, pomoc społeczną, rozwój aktywności osób starszych, przeciwdziałanie bezrobociu, bezpieczeństwo publiczne oraz działalność charytatywną. Przekazanie 1 % podatku przyczynia się do wzmocnienia poczucia solidarności społecznej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji działalność organizacji pożytku publicznego.

                                                                                                /-/ Józef Tomal

 

                                                                                                Starosta Myślenicki

 

Grafika odnosząca się do akcji szczepień

W całej Polsce od 27 grudnia 2020 r. rozpoczął się program szczepień przeciw COVID – 19, a w powiecie myślenickim pierwsze szczepienia personelu placówek medycznych wykonano 4. stycznia 2021.

Program jest wdrażany etapami. Obecnie jesteśmy w trakcie Etapu 0, czyli szczepienia wykonywane są wśród personelu placówek medycznych, a zapisy do nich trwają do 14 stycznia 2021 r. Planowane zakończenie tego etapu ma przypadać na koniec stycznia 2021. Szczepienia wykonuje Punkt Szczepień przy Oddziale Zakaźnym SP ZOZ w Myślenicach (szpital węzłowy). Do tej pory zaszczepiono ponad 430 osób, zgłoszeń jest około 1300.

 

Równocześnie trwają przygotowania do realizacji Etapu I, który rozpocznie się od 25 stycznia 2021  i będzie realizowany przez przychodnie POZ. Szczepionki przeznaczone są dla seniorów i dla mieszkańców DPS, a potem dla kolejnych grup. Rejestracja dla osób, które skończyły 80 lat „rusza” od 15 stycznia 2021 r., a dla tych, którzy ukończyli 70 lat - od 22 stycznia.

Lista placówek POZ na terenie powiatu myślenickiego gdzie można zarejestrować się i zrealizować szczepienia: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/malopolskie.

Pandemia SARS-COV-2, zmieniła nasze życie prywatne, zawodowe, społeczno-gospodarcze. Do dnia  13.01.2021 r. potwierdzonych zostało w powiecie myślenickim 4889 zakażeń. Z osób chorujących na COVID-19 zmarły 82 osoby. Dostępne od niedawna szczepionki przeciw COVID-19 są szansą na zdobycie kontroli nad transmisją koronawirusa i zapanowanie nad pandemią. Warunkiem jednak jest wysoki procent zaszczepionych osób.

 

Zachęcam wszystkich mieszkańców powiatu myślenickiego do szczepień, a rodziny seniorów do pomocy im w tym procesie

mówi starosta Józef Tomal.

Zapraszamy do śledzenia strony www i fanpage Powiatu Myślenickiego – będziemy podawać informacje na temat realizacji programu szczepień na bieżąco, gdyż sytuacja jest dynamiczna, a pewne rozwiązania są analizowane i zmieniane na bieżąco. 

Grafika nabór

W Polsce jest wiele firm, które samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują wartościowe projekty społeczne, angażując się przy tym całym sercem. Warto, aby dowiedziała się o nich cała Polska. Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Kapituła nagrodzi w tym roku również firmy zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom pandemii. Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, mogą zgłaszać się firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne.

Wnioski można składać od 11 stycznia do 8 lutego na stronie dobroczyncaroku.pl

Hasło tegorocznej edycji to Bohaterowie społecznego zaangażowania!

11 MBOT

Od 314 dni 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej walczy z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie województwa małopolskiego. Wspólnie z żołnierzami Wojsk Lądowych: 6 Brygady Powietrznodesantowej, 5 batalionu dowodzenia, Dowództwa Garnizonu Warszawa i Sił Powietrznych, 8 Bazy Lotnictwa Transportowego -  działa w ponad 20 szpitalach na terenie Małopolski:

Baner programu

Do dnia 31.01.2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach prowadzi nabór wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw w wysokości  do 5 000 zł

Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony:

www.praca.gov.pl 

Grafika dotycząca akcji testowania nauczycieli na obecność SARS-Cov-2

W powiecie myślenickim deklarację gotowości przystąpienia do badań na obecność koronawirusa złożyło około 400 osób i realizują badania zgodnie z ustalonym przez Myślenicki SANEPID harmonogramem. Testy rozpoczęto w dniu wczorajszym  i potrwają do 15 stycznia, są one dobrowolne i bezpłatne. Na testy zgłosić się mogą nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy szkoły, tj. obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, pomocniczy, odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne i sprzątanie szkoły.

Przebudowane skrzyżowanie w Krzyszkowicach

Przebudowane drogi powiatowe w Krzyszkowicach i Sieprawiu - finał dwuetapowej inwestycji

Dobiegła końca rozpoczęta w minionym roku inwestycja Powiatu Myślenickiego w ramach której zostały przebudowane dwa skrzyżowania z innymi drogami powiatowymi w miejscowościach Krzyszkowice i Siepraw.

Łączny zrealizowany zakres robót objął wykonanie: nawierzchni jezdni na długości 1,66 km, chodnika na odcinku 1,45 km, pobocza - 1,87 km, odwodnienie drogi - 1,38 km.  W celu poprawy bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania  w Sieprawiu powstało przejście dla pieszych z wyspą tzw. azylem.

Koszt inwestycji wyniósł: 2 374 385,88 zł, z czego 1 187 192 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostała kwota to środki z budżetu Powiatu Myślenickiego.