Wydarzenia

SRPM na 2021-2030

 Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030 uchwalona została 24 czerwca 2021 r. przez radnych Powiatu Myślenickiego.

Dotychczasowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2014 - 2020, uchwalona przez Radę Powiatu w Myślenicach w grudniu 2013 roku określała rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu Myślenickiego do roku 2020.

Plakat: Program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy dla mieszkańców powiatu myślenickiego

Zachęcamy mieszkańców naszego powiatu do skorzystania z Programu profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy, w ramach którego każdy zakwalifikowany uczestnik zostanie objęty pakietem badań podstawowych (lipidogram, glukoza na czczo, fibrynogen, CRP, hemoglobina glikowana HbA1c, pomiar wskaźników BMI i WHR oraz ciśnienia tętniczego krwi) wraz z konsultacją lekarską i edukacją profilaktyczną. Po tym etapie, na podstawie interpretacji wyników badań, lekarz specjalista zdecyduje o kwalifikacji do kolejnego etapu – będą to osoby z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, u których zostanie wykonane badanie echokardiograficzne i ocena kompleksu intima-media w tętnicach szyjnych w badaniu dopplerowskim – IMT.  Na zakończenie uczestnik otrzyma zalecenia dotyczące dalszego postępowania, w tym skierowanie do objęcia leczeniem przez właściwą poradnię specjalistyczną, ewentualnie inne podmioty lecznicze w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Przygotowania Powiatu Myślenickiego, poszczególnych służb i inspekcji do przeprowadzenia akcji ,,Bezpieczne wakacje” oraz projekt „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2023” - to przewodnie tematy, omówione 22. czerwca na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, któremu przewodniczył starosta Józef Tomal.

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  24 czerwca 2021  r.  /czwartek/ o godz. 13.00 odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu Myślenickiego 
w formie online.

Baner Projekt „Kierunek Kariera”

Pracujesz? Masz wykształcenie wyższe?

Chcesz dowiedzieć się jakie kompetencje ogólne warto rozwijać?

Nauczyć się języka obcego? Profesjonalnie zarządzać projektami? Zdobyć kompetencje cyfrowe lub z zakresu mobilności?

Jeśli tak, to mamy dla Ciebie ciekawą ofertę.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”, w którym już 14 czerwca o godzinie 10.00 ruszamy z rekrutacją dedykowaną osobom z wyższym wykształceniem. Specjalnie dla tej grupy przygotowaliśmy 10.000 miejsc!

            Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 14 czerwca 2021 roku /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu  w trybie online.

Grafika informująca o ostatnich dniach rekrutacji

Jeszcze tylko do 21 czerwca do godz. 15:00 ósmoklasiści mogą składać wnioski do szkół ponadpodstawowych.

Od kilku lat nabór do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Myślenicki odbywa się za pomocą elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji, dostępnego na stronie https://malopolska.edu.com.pl.

Konferencja Prasowa Projektu „Zdrowa Rodzina z Powiatem Myślenickim”. Na zdjęciu od lewej pomysłodawcy projektu: Kazimierz Panuś – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Józef Tomal – Starosta Powiatu Myślenickiego, Małgorzata Bajer – Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia, , Rafał Kudas – Wicestarosta Powiatu Myślenickiego

Powiat Myślenicki jest jednym z liderów w gronie małopolskich powiatów, przeznaczających środki na programy profilaktyczne dla swoich mieszkańców. W tym roku na programy profilaktyczne przekażemy aż 480 tysięcy złotych. Z naszym Projektem, rodzina może pozyskać na zdrowie nawet Ok. 3500zł rocznie. Już od 15 czerwca za pośrednictwem strony: www.zdrowie.myslenicki.pl ruszą zapisy do udziału w poszczególnych programach.