Wydarzenia

Baner projektu Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Po wielu miesiącach intensywnej współpracy pomiędzy polskimi i słowackimi członkami grupy roboczej został przygotowany projekt programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

W tym kontekście zapraszamy do konsultacji społecznych projektu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

Konsultacje potrwają do 22 sierpnia 2021 r.

Przebudowana droga powiatowa - ulica Długa w Sieprawiu

Zakończono przebudowę drogi powiatowej  Czechówka - Byszyce (ul. Długa) w Sieprawiu. W ramach tej inwestycji przebudowane zostało pobocze gruntowe na chodnik z kostki betonowej na całym zakresie, jezdnia wraz z poszerzeniami i odwodnieniem, uzupełnione zostało oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome. Dodatkowo zamontowano radar z aktywną tablicą zmiennej treści informującą o prędkości poruszającego się  pojazdu. 

Inwestycja, której beneficjentem jest Powiat Myślenicki została objęta dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, pozostałe 50 % to środki Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: 1 mln 50 tys. zł

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z  Zarządzeniem  Nr 74/2021 Starosty Myślenickiego z dnia 09 lipca 2021r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
w Starostwie Powiatowym w Myślenicach w dniach od 12 lipca  2021r. do 16 lipca 2021r. obowiązują następujące godziny pracy:

Poniedziałek         7.00 - 16.00

Wtorek                  7.00 - 14.30

Środa                    7.00 - 14.30

Czwartek              7.00 - 14.30

Piątek                   7.00 - 14.00

Skrócony czas pracy nie dotyczy Sali obsługi klienta w Wydziale Komunikacji.

Przejście dla pieszych ul. Słowackiego - Żwirki i Wigury

Poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz kierowców poprzez modernizację przejść dla pieszych jest szczególnie ważna. W ramach prac wykonanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ciągach dróg powiatowych zmodernizowano:

Plakat informujący o bezpłatnym badaniu USG stawów biodrowych dla niemowląd zamieszkujących powiat myślenicki

Od dzisiaj rusza rejestracja do zupełnie nowego działania organizowanego przez Powiat Myślenicki w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia – bezpłatnych badań stawów biodrowych u niemowląt zamieszkujących teren powiatu myślenickiego. Badania są realizowane w ramach profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych.

Dysplazja, czyli wrodzone nieprawidłowe ukształtowanie się stawu biodrowego, jest jedną z najczęściej odnotowywanych wad wrodzonych narządu ruchu. Schorzenie to dotyka od 5 do 6% dzieci. Nieprawidłowości w zakresie rozwoju stawów biodrowych zachodzą najczęściej jeszcze w okresie płodowym, a mogą się one nasilić w okresie okołoporodowym.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do honorowej Nagrody „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.

W tegorocznej edycji Nagrody „Kryształy Soli” najlepsza małopolska organizacja pozarządowa otrzyma nagrodę finansową w wysokości 15 000 zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych ,,Kryształy Soli” zostanie przyznana po raz siedemnasty w następujących kategoriach:

  • Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
  • Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna
  • Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie
  • Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia
  • Gospodarka i Zrównoważony Rozwój
  • Najlepszy Projekt Społeczny

Kto może zgłosić kandydatów do Nagrody?

Osoby prawne, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 16 sierpnia 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzór formularzy zgłoszeniowych dostępne są na stronie internetowej:

https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/krysztaly-soli

Więcej informacji można uzyskać w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, tel. 12 61 60 121 / 12 61 60 531
Baner- spotkanie informacyjne

Mieszkacie w Małopolsce? Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować? A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie, skąd wziąć środki na szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą wspierać Waszą działalność? Odpowiedzią na te potrzeby może stać się Program Małopolska Lokalnie, w którym liczy się przede wszystkim pomysł!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych przygotowała dla mieszkańców i młodych organizacji pozarządowych z terenu Małopolski konkurs grantowy z dofinansowaniem do 6000 zł podzielony na dwie ścieżki wsparcia:

  • Projekty społeczne, jeśli jesteście młodą organizacją pozarządową lub grupą nieformalną,
  • Projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych.

 Nabór projektów rozpoczyna się 7 lipca i potrwa do 28 lipca 2021r.

Zapraszamy absolwentów branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, w którym nauka trwa 3 lata.

Szkoła kształci w systemie zaocznym - zjazdy 2 razy w miesiącu w  soboty i niedziele. Wnioski wraz z dokumentami przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Szkoły. Rekrutacja trwa do 14 lipca 2021 r. (rekrutacja uzupełniająca - do 28 sierpnia 2021 r.). Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów w REGULAMINIE REKRUTACJI na stronie szkoły www.zszio.edu.pl. SZKOŁA JEST BEZPŁATNA

plakat Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo,

do 30 września br. na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.