Wydarzenia

Herb powiatu myślenickiego
Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 27 września 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.15  odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w formie on-line.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
  4. Informacja nt. egzaminów maturalnych i zawodowych w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021.
  5. Sprawy bieżące.

                                  

 

                                                                                              Biuro Rady  i  Zarządu  Powiatu

                                                                                                                 /.../ Danuta Dziadkowiec

 

 

Do pobrania

Pełna treść zawiadomienia

Herb powiatu myślenickiego

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 28 września 2021 roku /wtorek/ o godz. 14.30  odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej  w formie online.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zaopiniowanie Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim na lata 2021-2026.
  4. Sprawy bieżące.

                                                                                            Biuro Rady i Zarządu Powiatu

                                                                                                       Barbara Stanach


 

 

Do pobrania

Pełna treść zawiadomienia

Herb powiatu myślenickiego

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu 22 września 2021 roku /środa/ o godz. 14.00 w formie online odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

Grafika dotycząca możliwość zbadania swoich kości w “osteobusie”
W dniu 10, 29 i 30 września 2021 mieszkańcy Myślenic i okolic będą mieli możliwość zbadania swoich kości w “osteobusie”.

Mobilna pracownia densytometryczna stanie przy SPZOZ-ie w Myślenicach ul. Szpitalna 2. Zapisy telefonicznie lub osobiście w rejestracji do poradni specjalistycznej (budynek administracji - parter)
tel. 12 273-03-40 lub 512 351 600.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu informuje, że do dnia 27.09.2021 r. można składać w Starostwie, przy ul. M. Reja 13, wnioski o dofinansowanie zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych i kulturalnych, które będą realizowane w przyszłym roku budżetowym.

W budżecie sportu, turystyki i kultury na rok 2022 zostaną ujęte przedsięwzięcia o charakterze co najmniej ponadgminnym.

Wnioski do pobrania:

Dofinansowanie imprezy sportowej, turystycznej o zasięgu powiatowym, realizowanej w roku 2022

Dofinansowanie imprezy kulturalnej o zasięgu powiatowym, realizowanej w roku 2022

 

Wniosek należy przesłać do 27.09.2021 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13

Lub złożyć osobiście na dzienniku podawczym w sekretariacie (adres j.w.)

5. września w ramach realizacji zadania pn. ,,Lato dla Seniora” odbył się II Międzypokoleniowy Festyn  w Rudniku (Gmina Sułkowice) - impreza plenerowa adresowana do społeczności sołectwa Rudnik ze szczególnym udziałem jego starszych mieszkańców - seniorów.

Zadanie publiczne pn. ,,Lato dla Seniora” zostało wsparte dotacją z budżetu Powiatu Myślenickiego w kwocie 3000 złotych w trybie małych grantów.

W czasie Festynu na boisku rekreacyjnym w Rudniku odbyły się konkursy i zabawy, których celem była integracja międzypokoleniowa seniorów z lokalną społecznością. Konkurencje  przeprowadzono w drużynach mieszanych, z udziałem seniorów oraz młodzieży i dzieci - w atrakcyjnej formule: dziadek/babcia - wnuk/wnuczka. Wybrano również Babcię i Dziadka Rudnika. Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe sfinansowane ze środków małego grantu przez Powiat Myślenicki. Znakomitą atmosferę rodzinnej zabawy zapewniła - prowadząca Festyn - Zofia Góralik sołtys Rudnika i zarazem Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Rudnika ,,Diabelski Kamień”.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) wydał ostrzeżenie meteorologiczne.

Aktualne ostrzeżenie dla powiatu myślenickiego:

Ostrzeżenie meteorologiczne:
Intensywne opady deszczu
stopień: 3
prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana za cały okres ostrzeżenia całkowita suma opadów miejscami od 90 mm do 110 mm.
Uwagi: Opady o największym natężeniu prognozowane są w nocy z wtorku na środę.
Ważność:
Od: 2021-08-31 godz. 08.00
Do: 2021-09-01 godz. 20.00
synoptyk IMGW-PIB: Alina Jasek-Kamińska
Czas wydania: 2021-08-30 godz. 22:50

Więcej informacji na stronie IMGW-PIB: https://www.imgw.pl/node/1
posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Bezpieczna droga do szkoły oraz ocena bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji w odniesieniu do obowiązującego w kraju stanu epidemii i przepisów z tym związanych oraz Podsumowanie działań przeciwpowodziowych prowadzonych przez służby i PCZK podczas obfitych opadów deszczu w dniach 18 lipca i 5 sierpnia br. - to tematy omówione 30. sierpnia w starostwie myślenickim na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył starosta Józef Tomal.

Rozpoczął się nabór w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. To już XI edycja tego cyklicznego wydarzenia. Celem Konkursu jest promocja małopolskiego sektora ekonomii społecznej.

Konkurs jak co roku organizowany jest w kilku kategoriach (o tym szerzej w załączonej broszurze).

Dzięki Partnerom Strategicznym : Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Firmie UBS oraz Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu, pula nagród w Konkursie wynosi w tym roku ponad 40 000 zł.