Wydarzenia

na zdjęciu od prawej: radny powiatowy Kazimierz Panuś, dyrektor Toyota Marki Jacek Cygan, starosta myślenicki Józef Tomal, dyrektor SP ZOZ Adam Styczeń podczas odbioru samochodu marki Toyota

Ten kończący się rok był trudny dla nasz wszystkich, a  szczególnie dla służb medycznych, szpitali i personelu, którzy z wielkim poświeceniem ratują nasze życie i zdrowie w dobie pandemii. Ważne jest to, że w tych trudnych czasach są ludzie i instytucje, które wspierają także nasz Szpital w Myślenicach.

Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Sobieskiego w Myślenicach

Zakończyły się prace przy budowie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy  ul J. Sobieskiego w Myślenicach -z wyspą w osi jezdni tzw. azylem, oznakowaniem, doświetleniem samego przejścia i wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

 

- Nowe przejście dla pieszych przez ul. Sobieskiego w Myślenicach jest odpowiednio doświetlone, widoczne dla kierowców i pieszych. Przejście wyposażone w systemowe oświetlenie, sygnalizację ostrzegawczą spełnia określone warunki bezpieczeństwa dla mieszkańców tej części miasta i pozostałych użytkowników ruchu drogowego

- mówi starosta myślenicki Józef Tomal.

Grafika dotyczy opisu niektórych  form wsparcia oferowanych przez PUP w Myślenicach

Przedłużono udzielanie wsparcia, co oznacza, że  przedsiębiorcy i inne podmioty, którzy dotychczas nie skorzystali z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, będą mogli składać wnioski w formie elektronicznej oraz papierowej do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę podmiotu na następujące formy:

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 ),
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
  • niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców umarzalna,
  • niskooprocentowana pożyczka dla organizacji pozarządowych umarzalna,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.

Droga powiatowa w miejscowości Stadniki

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w ostatnim czasie wykonał następujące roboty:

  • Gmina Dobczyce

- droga powiatowa w miejscowości Stadniki: profilowanie skarp i dna rowu, oczyszczenie korytek na odc. ok. 700m, ścięcie pobocza i oczyszczenie chodnika - 800m2, wycinka i karczowanie zakrzaczeń – 750m²

  • Gmina Myślenice

- droga powiatowa - ul. Droga na Chełm w Myślenicach: ścięcie pobocza – 400m2, wycinka i karczowanie zakrzaczeń – 80m², oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej – 2szt, udrożnienie przepustu Ø300, oczyszczenie płyty pomostu na obiekcie mostowym

- droga powiatowa nr w miejscowości Trzemeśnia (Radlanki): profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok. 90m, ścięcie pobocza – 90m², wymiana przepustu pod drogą Ø400 i dł. 7m, wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 150m²

- droga powiatowa w miejscowości Łęki: wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 200m², ścięcie pobocza – 1000m², naprawa stalowych barier sprężystych – 32m, ręczne plantowanie pod barierami 375m²

- droga powiatowa w miejscowości Osieczany (Bulina): wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 1200m², profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 1150m, ścięcie pobocza – 1150m², udrożnienie i oczyszczenie przepustu Ø800, montaż kraty o śr. 1m

- droga powiatowa w  miejscowości Osieczany: profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 40m

Logo SDM

Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zakończyła realizację projektu Sakralne Dziedzictwo Małopolski. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, powstał portal internetowy Sakralne Dziedzictwo Małopolski, na którym prezentowanych jest kilka tysięcy dzieł sztuki sakralnej w terenu województwa małopolskiego oraz najcenniejsze archiwalia z zasobów Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Archiwum Krakowskiej Kapituły na Wawelu oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej, które zostały zdigitalizowane i udostępnione na nowym portalu internetowym.

Portal Sakralne Dziedzictwo Małopolski jest dostępny pod adresem: https://sdm.upjp2.edu.pl

do pobrania:

informacja Sakralne Dziedzictwo Małopolski (plik pdf)

Herb powiatu myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  22 grudnia  2020  roku   /wtorek/ o godz. 13.00 odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu Myślenickiego 
w formie online.

 

Plakat promujący kampanie NFZ Słodki, słodszy … cukrzyca!

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował nową kampanię informacyjno-edukacyjną! Jej głównym celem jest promocja zmian w stylu żywienia oraz uświadomienie Nam, jak dużo cukru spożywamy bezrefleksyjnie i bezwiednie.  Kampania ma zwiększyć naszą świadomość dotyczącą najczęstszych i najbardziej zgubnych nawyków, wprost przyczyniających się  do otyłości oraz cukrzycy, oraz nauczyć nowych korzystnych zdrowotnie wyborów.  

Flaga i Godło

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” Powiat Myślenicki otrzymał dotację celową w kwocie 167 840,00 zł. Koszt całkowity projektu wynosi 209 800,00 zł.

Uroczyste spotkanie z Kombatantami w Starostwie Myślenickim

7. grudnia podczas uroczystego spotkania w Starostwie Powiatowym w Myślenicach starosta myślenicki Józef Tomal wraz z wicestarostą Rafałem Kudasem wręczyli paczki świąteczno-noworoczne Kombatantom Wojennym i Wojskowym oraz Podopiecznym zrzeszonym w oddziale okręgowym Związku Inwalidów Wojennych RP w Myślenicach, przekazując życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz życząc Kombatantom wszystkiego dobrego w nachodzącym Nowym Roku.

Spotkanie z Kombatantami było również okazją do uhonorowania sekretarza Powiatu Mieczysława Kęska Krzyżem 100 lat Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, przyznanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZIW RP w uznaniu zasług i działalności na rzecz Kombatantów, za wieloletnią współpracę i pomoc dla myślenickiego oddziału Związku. Odznaczenia dokonał Prezes Zarządu Okręgowego ZIW RP w Krakowie Pan Bronisław Kluska