Wydarzenia

Baner programu

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

 • Musisz mieć ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować, dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę,
 • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),
 • Osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

 

Baner zielone wyzwania

Jesienią, gdy całą Europę zalała druga fala pandemii koronawirusa, rozgrywki XXI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników musiały zostać odwołane. Aby zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu z piłką przy nodze, Polski Związek Piłki Nożnej wspólnie ze sponsorami Turnieju: głównym – marką Tymbark – oraz brązowym – firmą Electrolux – przygotował „Zielone Wyzwania”, mające na celu pobudzić najmłodszych do sportowej aktywności.

 Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z  decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu  11 lutego 2021 roku /czwartek/ o godz. 14.00 odbędzie się w formie online posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Omówienie bieżącej sytuacji epidemiologicznej.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
 • Sprawy bieżące

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

 

       Danuta Dziadkowiec

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem, który został ustanowiony po to, aby zwrócić uwagę na fakt, że choroba nowotworowa jest jedną z najczęściej występujących chorób XXI wieku, a także, aby podkreślić, że nie jest ona ostatecznym wyrokiem – że  można z nią wygrać. Aby tak się stało, konieczna jest nasza świadomość i profilaktyka.

Badanie kontrolne, które możesz wykonać bezpłatnie w ramach programu profilaktyki raka płuc Powiatu Myślenickiego to tomograf płuc – do rejestracji zapraszamy osoby, które ukończyły 45 lat już na początku marca. Informacji o innych programach profilaktyki nowotworowej można szukać m.in. na stronie NFZ Kraków .

Pamiętaj, że zakres wykonywanych badań należy zawsze skonsultować i uzgodnić z lekarzem!

Często w różnych sondażach pada pytanie czy raka można uniknąć….?

Na raka może zachorować każdy. Niektórzy, z powodu swojego stylu życia, mają znacznie większe ryzyko rozwoju tej choroby. Jednak pewnym jest, że połowy zachorowań na nowotwór można uniknąć dzięki stosowaniu się do wskazówek zawartych w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. Warto je wprowadzić, aby w pełni cieszyć się dobrym zdrowiem i długim życiem. Zacznij już teraz!

Grafika Szczepimy się

Niezależnie od przejściowych trudności z dostępnością do szczepionek przeciwko COVID-19, przypominamy i zachęcamy do skorzystania z rządowego programu szczepień.

Pandemia SARS-CoV-2 zmieniła nasze życie prywatne, zawodowe, społeczno-gospodarcze. Dostępne od niedawna szczepionki przeciw COVID-19 są szansą na zdobycie kontroli nad transmisją koronawirusa i zapanowanie nad pandemią, a co za tym idzie – szansą powrotu do normalności znanej nam z czasów sprzed pandemii. Warunkiem jednak jest wysoki procent zaszczepionych osób. Warto skorzystać z tej oferty jeśli nie dla samego siebie, to dla swoich bliskich.

Osoby chcące skorzystać z programu zachęcamy do odwiedzenia stron rządowych i NFZ, gdzie można uzyskać informację na wiele pytań i wątpliwości:

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Profil NFZ na FB pn.: „Profilaktyka w praktyce  Małopolska”

Wszystkie numery telefonu związane z COVID-19 i szczepieniami w jednym miejscu

{Play}
Grafika z dotacją

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje o nowym wsparciu dla przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.,  o które będzie można ubiegać się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 lutego.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – do 5000 zł - świadczenie wypłacane przez PUP

Warunkiem uzyskania dotacji przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę jest:

Na zdjęciu starosta Józef Tomal oraz wicestarosta Rafał Kudas podczas obrad sesji Rady Powiatu w formie online

Podczas XXX sesji Rady Powiatu Myślenickiego, która  odbyła się 28 stycznia pod przewodnictwem Tadeusza Żaby, w formie online,  radni podjęli uchwały, m.in. w sprawie: 

- przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie myślenickim” finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach; 

- wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji programu PFRON pod nazwą „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2021r. Program umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania, likwidacji barier transportowych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

-  udzielenia pomocy finansowej – dotacji celowej w wysokości 10 000zł Gminie Wiśniowa na dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze w Węglówce; 

- przekazania środków finansowych w wysokości 10 000zł  na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji celem współuczestnictwa Powiatu Myślenickiego w zadaniu „Zakup materiałów budowlanych, sprzętu i wyposażenia biurowego w ramach planowanych prac remontowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach”.

Herb powiatu myślenickiego

 Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że:  zgodnie z  decyzją  przewodniczącego Komisji w dniu  28 stycznia 2021 r. /czwartek/  o godz. 10.30 odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w formie on-line.

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołów.
 • Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.

      Barbara Stanach

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

 

Treść oryginalnego zawiadomienia - załącznik 

Herb powiatu myślenickiego

Zawiadomienie

 

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  28 stycznia 2021  r.  /czwartek/ o godz. 12.00 odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu Myślenickiego 
w formie online.