Działając na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t. j. ) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 t. j. )

W związku ze spadkiem poziomu wód poniżej stanów ostrzegawczych w rzekach Starosta Myślenicki odwołał z dniem 27.05.2019 godz: 8.30 pogotowie przeciwpowodziowe w Powiecie Myślenickim.