Dialog to słowo odmieniane w ostatnim czasie przez wszystkie przypadki. Jest na ustach polityków, społeczników, artystów. A jednak tak często używane wydaje się być nieobecne wśród ludzi. Czy dialog w wersji zaproponowanej przez Stowarzyszenie „PoRabie” okaże się być tą skuteczną, akceptowaną przez różne środowiska wersją? „PoRabie” to nowe stowarzyszenie, które powstało w lutym 2019 roku z inicjatywy kilkunastu osób zainteresowanych realizacją działań na rzecz promocji otoczenia Jeziora Dobczyckiego. Celem Stowarzyszenia jest podjęcie dialogu w zakresie współpracy różnych instytucji tj. samorządowych, społecznych, naukowych. Zarząd Stowarzyszenia tworzą: Prezes Elżbieta Kudlik, zastępca Grzegorz Żuławiński, sekretarz Sylwia Michalec-Jękot, skarbnik Mirosław Grandys W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają tematy kształtowania nowego podejścia do przyrody oraz dorobku historycznego. Wydaje się więc, że propozycja dialogu w wersji „PoRabia” jest niezwykle istotna. Podejmowana jest bowiem od lat przez różne środowiska i dotyka materii specyficznej Jeziora Dobczyckiego – miejsca urokliwego i pełnego śladów przeszłości. Po co więc w tym urokliwym miejscu dialog? Po co szukać przestrzeni na jego prowadzenie? Po to, by spróbować odpowiedzieć na pytania jakże często zadawane przez społeczność lokalną: jak wykorzystać potencjał Jeziora Dobczyckiego, które mimo wielu walorów zamknięte jest dla mieszkańców i turystów? Paradoksalnie ta specyficzna sytuacja jest ogromną szansą, gdyż w dobie błyskawicznych przemian i olbrzymiego tempa życia, które często nie uwzględnia rzeczywistych ludzkich potrzeb można w nowy sposób budować turystykę przyrodniczą i historyczną, a co za tym idzie zadbać o rozwój lokalnych społeczności.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „PoRabie” zorganizowało 16 maja konferencję pt. „Jezioro Dobczyckie - przeszłość i perspektywy”. Wzięli w niej udział przedstawiciele wielu instytucji związanych z Jeziorem Dobczyckim: MPWiK, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, samorządowcy, w szczególności gmin ościennych oraz przedstawiciele rady miejskiej, policji, straży, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś witając gości, podkreślił znaczenie konferencji dla społeczności lokalnej i z uznaniem zwrócił się do Zarządu Stowarzyszenia, które w krótkim czasie zorganizowało spotkanie poruszające istotny dla mieszkańców temat otoczenia Jeziora Dobczyckiego.

Konferencja oparta była na trzech panelach: wykładowym artystycznym i dyskusyjnym. Każdy z nich budował klimat spotkania sprawiając, że stało się ono niepowtarzalnym czasem, w którym tematyka naukowa splatała się z doświadczeniem artystycznym zamkniętym merytoryczną dyskusją.

Tematyka wykładów i prelekcji była różnorodna, ale wiązała się ściśle z ochroną i wykorzystaniem walorów przyrodniczych otoczenia Jeziora Dobczyckiego. Zaproszeni do wygłoszenia wykładu prelegenci w ciekawy i profesjonalny sposób prezentowali swoje tematy. Dr hab. inż. Krzysztof Pawlak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wygłosił wykład o czystym powietrzu, jako nieodzownym atrybucie otoczenia Jeziora Dobczyckiego. Dr Tadeusz Bochnia Zastępca Dyrektora Produkcji MPWiK S.A. przedstawił temat pt: „Zbiornik Dobczycki – po co powstał i jakie ma perspektywy”, dr hab. inż. Tomasz Bergel z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie „Historia i teraźniejszość Zbiornika Dobczyckiego – (nie)znane fakty”, a przyrodnik, Sekretarz Gminy Siepraw Michał Baran prezentując piękne fotografie opowiedział o różnorodnych gatunkach ptaków mających swoje lęgowiska nad Jeziorem Dobczyckim. Stowarzyszenie „Droginia dla pokoleń” zaprezentowało makietę miejscowości Droginia, która pokazuje teren zalany wodami Jeziora Dobczyckiego.

Między wykładami, a panelem dyskusyjnym miała miejsce część artystyczna, którą zapewnili nauczycieli i uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach. Ceniona aktorka Magdalena Sokołowska-Gawrońska odczytała ciekawe fragmenty z historii Jeziora Dobczyckiego przy akompaniamencie wiolonczeli. A wszystko po to, by dać próbkę tego, jak może wyglądać modelowy sposób korzystania z zasobów historycznych i przyrodniczych otoczenia Jeziora.

Warto było wsłuchać się w wymianę zdań ekspertów, biorących udział w panelu dyskusyjnym, który poruszał kwestie istotne z punktu mieszkańców gmin otaczających Jezioro Dobczyckie. W perspektywie rozwoju rekreacji eksperci podkreślali konieczność pogodzenia ważnych funkcji, jakie pełni obecnie Jezioro Dobczyckie - rezerwuaru wody pitnej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wody.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Prezes Zarządu MPWiK Kraków Piotr Ziętara, Starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomal oraz Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka i Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala,.

W konferencji uczestniczył także przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa dyrektor Marek Czajka oraz zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Mateusz Suder, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowała dyrektor Katarzyna Biegun. Swoją obecnością zaszczycili spotkanie przedstawiciele Biura Poselskiego Posła Edwarda Siarki oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.

Oprac. OIKIP

Galeria: Konferencja pt. Jezioro Dobczyckie - przeszłość i perspektywy pod patronatem Starosty