W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Powiatu Myślenickiego programem „Profilaktyki Raka Płuc w powiecie myślenickim” w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w roku 2018, Starostwo Powiatowe w Myślenicach wraz z Gminami Lubień, Pcim, Wiśniowa postanowili sfinansować jego kontynuację. Na realizację programu przeznaczono 60 000 zł. z czego z budżetu powiatu przeznaczono 50 000 zł. , a z współpracujących gmin 10 000 zł.

Realizatorem zadania jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach ul. Szpitalna 2. Zapisy na badania prowadzone są w Oddziale Chorób Płuc SP ZOZ w Myślenicach, pod numerem telefonu 12 273 03 36, od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 14.00

Program skierowany jest do mieszkańców zameldowanych na terenie gmin powiatu myślenickiego, którzy ukończyli 45 r.ż. , nie chorują na choroby płucne i nie są objęte opieką poradni specjalistycznych zajmujących się chorobami płuc, oraz u których w ostatnim roku nie wykonywano badań RTG lub tomografii komputerowej. W ramach projektu zostanie bezpłatnie przebadanych 160 mieszkańców powiatu myślenickiego, u których zostanie wykonane badanie tomograficzne płuc. Przy odbiorze wyników pacjent będzie miał udzieloną edukacyjną poradę profilaktyczną obejmującą swoim zakresem tematycznym profilaktykę raka płuc i innych chorób układu oddechowego, w tym POChP i astmy oraz poradę lekarza specjalisty, obejmującą swoim zakresem analizę wyników badań TK.

Pamiętajmy! Rak płuc jest jednym z najczęściej występujących nowotworów wśród mieszkańców powiatu myślenickiego i jednym z najgroźniejszych w skutkach, gdyż późno wykryty powoduje wysoką śmiertelność.

WPiOZ