Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu 28 maja 2019 roku /wtorek/ o godz. 15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Wyrażenie opinii w sprawie nagród w dziedzinie kultury i sportu.
  4. Sprawy bieżące.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Danuta Dziadkowiec