Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił nabór do Projektu grantowego ,,Małopolska Niania 2.0” .

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Projektu przyjmowane będą do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" – Aktualności.

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0”.

 

Do pobrania:

  1. Pismo - informacja o naborze do Projektu grantowego ,,Małopolska Niania 2.0”
  2. Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym ,,Małopolska Niania 2.0”
  3. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani dla Rodzica Dziecka w wieku do lat 3 w ramach Projektu „Małopolska Niania 2.0” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie : (wersja pdf ) , (wersja word )
  4. Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3
  5. Wzór Promesy przyznania Grantu na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani dla Rodzica Dziecka w wieku do lat 3 w ramach Projektu „Małopolska Niania 2.0”
  6. Wzór Umowy o powierzenie Grantu na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani dla Rodzica Dziecka w wieku do lat 3 w ramach Projektu grantowego „Małopolska Niania 2.0”
  7. Wzór umowy uaktywniającej zawieranej z nianią: (wersja pdf ) , (wersja word )