Ostatnią sesję Rady Powiatu zdominowały sprawozdania z działalności poszczególnych służb powiatowych za 2018 rok. Swoje raporty przedstawili kolejno: Powiatowy Inspektor Weterynarii, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Jak wynika z oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego powiatu myślenickiego, od kilku lat nie odnotowaliśmy przypadku odry na naszym terenie. Widoczny natomiast jest wzrost liczby szczepień przeciwko odrze, śwince i różyczce wśród dwulatków (w 2018 roku - 69,5% w 2017 roku – 63%).

Patrząc na wzrost zachorowalności na odrę w krajach europejskich, bardzo cieszy nas fakt, że problem ten nie dotyka mieszkańców naszego powiatu – komentuje starosta Józef Tomal.

W trakcie obrad radni przyjęli także sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi. Całkowita wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań publicznych w ramach Programu w zakresie pomocy społecznej w ubiegłym roku to 2 193 311, 48 zł.

Oprac. WPSiFE