To już piąta edycja Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy których celem jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Za nami etap szkolny, który w tym roku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem szkół i uczniów. Zgłoszona została rekordowa ilość szkół –udział wzięło 36 szkół podstawowych, 15 oddziałów gimnazjalnych, 7 szkół ponadgimnazjalnych. Również rekordowa ilość uczniów rozwiązywała test bo aż 688. W porównaniu z rokiem ubiegłym do udziału zgłosiło się o 9 szkół więcej i ponad 200 uczniów.

Najlepsze wyniki otrzymały: Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani w kategorii szkoły podstawowe, , oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach w kategorii szkoły ponadgimnazjalne.

Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy są kontynuacją inicjatywy Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie, w ramach której organizowano zawody dla szkół podstawowych i gimnazjów. Od 2015 r., korzystając z dotychczasowych doświadczeń ZPO Głogoczów
w organizacji zawodów- poszerzono zakres uczestnictwa o szkoły ponadgimnazjalne.
W bieżącym roku kontynuacja działań jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Myślenickiego.

Etap kwalifikacyjny, która polegał na rozwiązaniu testu, składającego się zarówno
z zadań zamkniętych jak i otwartych, został opracowany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. i zgodnie z literaturą wskazaną w regulaminie. Zagadnienia obejmowały m.in.: postępowanie w przypadku defibrylacji, krwotoków czy oparzeń. Dodatkowo, w części teoretycznej znajdowały się także pytania odpowiednio z przyrody i biologii, dotyczące m.in.: układu oddechowego czy krwionośnego.

Finał Zawodów odbędzie się 4 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół w Dobczycach. Wówczas drużyny, które zakwalifikowały się do etapu finałowego zmierzą się z zadaniami praktycznymi.

Honorowy patronat nad Powiatowymi Zawodami Pierwszej Pomocy w 2019 r. objęli:

p. Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski
p. Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego
Polska Rada Resuscytacji
Kuratorium Oświaty w Krakowie

Temat Zawodów wpisuje się w działania podjęte przez Koalicję dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, działającej przy Małopolskim Kuratorze Oświaty.

Więcej informacji www.smr.myslenicki.pl