5 kwietnia Szkoła Podstawowa nr 1 w Sułkowicach świętowała Światowy Dzień Zdrowia, którego obchody połączyła z finałem konkursu pn.: „Bieg po zdrowie”.

Organizatorem konkursu była myślenicka Stacja SANEPID, a nagrody dla laureatów i uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Tegoroczna edycja programu odbywała się pod hasłem „Nie pal, wybierz zdrowie” i została skierowana do uczniów klas IV szkół podstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli. Głównym celem konkursu było promowanie zmian zachowań w zakresie zdrowego stylu życia, a także zwiększenie poziomu wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu i skutków zdrowotnych wynikających z tego nałogu.

Uczniowie całej szkoły w sposób szczególny zaangażowali się w obchody Światowego Dnia Zdrowia, a konkurs, który został zorganizowany przy współpracy Szkoły i myślenickiego SANEPIDu cieszył się dużą popularnością wśród uczniów klas IV. – podkreśla Stanisława Kowal, pracownik Wydziału Zdrowia Starostwa.

Cieszy nas bardzo fakt, że wiedza o szeroko rozumianej profilaktyce i zdrowiu jest promowana wśród dzieci i młodzieży. Takie działania należy podejmować wśród najmłodszych, w rodzinie i w środowisku szkolnym, bo tylko wtedy ukształtujemy prawidłowe postawy i nawyki w życiu dorosłym każdego dziecka. – podkreśla Małgorzata Bajer, kierownik Wydziału OZ.

Źródło: https://pssemyslenice.wsse.krakow.pl/index.php/obszary-dzialan/promocja-zdrowia

Opr. WPiOZ