iuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

09 kwietnia 2019 r. /wtorek/ o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2019 r.
 4. Zapoznanie się z sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2018.
 5. Sprawy bieżące.

 


 

 • 10 kwietnia 2019 roku /środa/ o godz. 15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (Biuro Rady) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2019 rok.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za rok 2018.
 6. Informacja nt. sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 7. Sprawy bieżące.

 


 

 • 12 kwietnia 2019 r. /piątek/ o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 (sala obrad) w odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące

 


 

 

 • 12 kwietnia 2019 roku /piątek/ o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mikołaja Reja 13 (Biuro Rady) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu.

 

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 


 

 • 12 kwietnia 2019 roku /piątek/ o godz. 12.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (Biuro Rady) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie opinii dotyczącej skargi.
 4. Sprawy bieżące.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Danuta Dziadkowiec