Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach informuje, że jak co roku przyznawane są nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagroda w dziedzinie sportu może być przyznana związanym z Ziemią Myślenicką:

a)zawodnikom

b)trenerom zasłużonym w osiąganiu wyników sportowych, o których mowa w ustawie o sporcie.

 

Nagroda w dziedzinie kultury może być przyznana:

a) twórcom, artystom, zespołom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury oraz podmiotom, prowadzącym działalność kulturalną.

 

Wnioski powinny zawierać:

a) dane kandydata lub dane podmiotu do nagrody – nazwisko i imię (nazwa), adres.

b) informacje o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana.

c)dane wnioskodawcy – nazwisko i imię (nazwa),adres.

d)informacje kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail.

 

Należy uzasadnić całokształt działalności kandydata lub podmiotu i przedstawić jego osiągnięcia. Można również załączyć dodatkową dokumentację, potwierdzającą opisywaną działalność np. kopie zaświadczeń, dyplomów, medali, zdjęć i innych dokumentów.

Wnioski, wraz z załącznikami należy kierować do 09.05.2019 r., na adres:

Starostwo Powiatowe w Myślenicach

Ul. M. Reja 13

32 - 400 Myślenice

O terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu dokumentów na dziennik podawczy, a nie data stempla pocztowego.

O przyznanych nagrodach oraz terminie ich uroczystego wręczenia nagrodzeni zostaną powiadomieni w formie pisemnej.