12 marca w Starostwie Powiatowym w Myślenicach odbyło się drugie w tym roku spotkanie Starosty Myślenickiego Józefa Tomala z burmistrzami i wójtami wszystkich gmin z terenu powiatu myślenickiego.

W spotkaniu wziął udział także Wicestarosta Myślenicki Andrzej Pułka oraz członek Zarządu Powiatu Rafał Kudas. W związku z problemami, jakie wystąpiły w ostatnich dniach podczas wichury na terenie naszego powiatu, komendant KP PSP w Myślenicach Sławomir Kaganek oraz kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego starostwa Marcin Zięba omówili procedury oraz systemy alarmowania, jakie obowiązują podczas organizacji akcji ratowniczych.

W dalszej części spotkania omówiony został temat grupowego zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego na lata 2020 – 2021. Przedstawiciel firmy Energia Optima zaprezentował korzyści płynące z przystąpienia do tzw. grupy zakupowej oraz omówił sytuację i trendy na rynku energii elektrycznej. Zaproponował także utworzenie grupy zakupowej gazu, jednak rozwiązanie to będzie rozważane przez samorządowców dopiero po przesłaniu konkretnej oferty przez firmę Energia Optima.

Kolejnym punktem posiedzenia był temat dotyczący roli poradni psychologiczno – pedagogicznych we współorganizowaniu pomocy specjalistycznej i jej różnych form dla dzieci i młodzieży w szkołach, który przedstawił dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myślenicach Mariusz Maniecki. Na zakończenie dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach Sylwia Michalec-Jękot w swoim wystąpieniu omówiła najważniejsze cele Myślenickiego Modelu Interwencji Kryzysowej oraz o jego rolę w życiu naszej społeczności, patrząc na rosnącą na przestrzeni lat ilość interwencji i osób, które z niej skorzystały.

Podsumowując spotkanie starosta Józef Tomal podziękował wszystkim za przybycie i próbę wspólnego wypracowania sposobów rozwiązywania problemów, z którymi na co dzień spotykają się samorządowcy podczas realizacji zadań publicznych oraz wyraził chęć zorganizowania kolejnego forum.

Oprac. WPSiFE