Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informuje, iż termin składania Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 kończy się w dniu 14 marca 2019 r.

 

Oświadczenie może złożyć rolnik, który deklaruje we wniosku powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i który w roku 2018 ubiegał się wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),
  • chce ubiegać się w 2019 roku o te same płatności, co we wniosku o przyznanie płatności w 2018 roku,
  • potwierdza brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 roku.

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2018 roku.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 1 lutego 2019 r. na skutek delimitacji kwalifikują się po raz pierwszy do płatności ONW n/w miejscowości:

Nazwa gminy

Nazwa obrębu

Typ obszaru ONW:

z ograniczeniami naturalnymi strefy I

179,00 zł/ 1 ha

Typ obszaru ONW:

specyficzny strefy I

179,00 zł/ 1 ha

Typ obszaru ONW:

specyficzny strefy II

264,00 zł/ 1 ha

Myślenice

Myślenice 1

 

 

x

Myślenice

Myślenice 2

 

 

x

Myślenice

Myślenice 3

 

 

x

Myślenice

Myślenice 4

 

 

x

Myślenice

Bęczarka

 

x

 

Myślenice

Droginia

 

x

 

Myślenice

Głogoczów

 

x

 

Myślenice

Krzyszkowice

 

x

 

Myślenice

Osieczany

 

x

 

Myślenice

Polanka

 

x

 

Myślenice

Zawada

 

x

 

Raciechowice

Bojańczyce

x

 

 

Sułkowice

Biertowice

 

 

x

Sułkowice

Krzywaczka

 

 

x

W związku z powyższym osoby, które mają działki położone w w/w obrębach i nie wnioskowały o płatność ONW w roku 2018 nie mogą złożyć Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018. W celu uzyskania płatności OB i dodatkowej ONW należy złożyć eWniosek w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2019 roku.

W pozostałych miejscowościach na terenie powiatu myślenickiego, które nie zostały wymienione w powyższej tabeli, lokalizacja stref ONW nie uległa zmianie.