Powiat Myślenicki w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum gościł w Myślenicach grupę studentów Uniwersytetu Kopenhaskiego (Global Health). W tym roku była to grupa studentek z różnych krajów z całego świata (m.in. Włochy, Zimbabwe, Turcja, Singapur, Hiszpania, Nepal, Dania, USA). Spotkanie odbyło się 01.03.2019 r., a poprowadzili je Starosta Myślenicki- Józef Tomal, oraz Małgorzata Bajer- Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego.

 

Goście podczas pobytu w Myślenicach mieli okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia oraz realizacji zadań samorządów terytorialnych z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Tym razem tematem spotkania były głównie zadania samorządu terytorialnego w zakresie zdrowia publicznego. Zagadnienia podejmowane na spotkaniu posłużą jako źródło informacji niezbędnych do przygotowania przez studentów projektów z zakresu szeroko rozumianego zdrowia. Szczególnym zainteresowaniem wśród gości cieszył się program profilaktyki szczepień przeciw HPV- profilaktyka raka szyjki macicy.

Spotkanie rozpoczął Starosta Józef Tomal podkreślając, iż po raz szósty mamy zaszczyt gościć delegację studentów Uniwersytetu Kopenhaskiego. Krótko przedstawił zadania i cele realizowane przez samorząd powiatowy oraz wskazał na atuty i atrakcje powiatu myślenickiego. Odpowiedział na pytania studentów związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej na szczeblu powiatowym oraz związane z ustalaniem priorytetów które są brane pod uwagę przy planowaniu budżetu z zakresu m.in. ochrony zdrowia.

W drugiej części spotkania głos zabrała Małgorzata Bajer, charakteryzując system ochrony zdrowia w Polsce i sposób realizacji zadań z tego zakresu na przykładzie SPZOZ w Myślenicach. Zaprezentowała również zadania Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia w zakresie realizacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia. Krótko scharakteryzowała programy realizowane przez Wydział.

Programy te przedstawiamy w tabeli poniżej i zapraszamy mieszkańców powiatu myślenickiego do korzystania z bezpłatnych badań, szczepień i porad.

 

Lp.

Nazwa i opis Programu

Grupa docelowa

1.

Profilaktyka sepsy – szczepienia przeciw meningokokom typu C wywołującym sepsę, która jest bardzo ciężką, czasem śmiertelną chorobą.

Dzieci powyżej
1 roku życia

2.

Profilaktyka HPV – szczepienia przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego, który może być przyczyną raka szyjki macicy.

Dziewczynki
9 -13 lat

3.

Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy – zestaw badań specjalistycznych (w tym badania krwi usg tętnic, ekg i in.) wraz z konsultacją lekarską, dietetyczną i psychologiczną u osób, które mają przynajmniej jeden czynnik ryzyka miażdżycy, tj.: nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu, palenie tytoniu, nadwaga lub otyłość, choroby serca w rodzinie, ale bez przebytego zawału serca, udaru mózgu, rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca.

Dorośli

45-75 Mężczyźni

55-75 Kobiety

4.

Profilaktyka raka płuc – badanie tomograficzne (TK), które pozwala wykryć bardzo wcześnie nowotwór lub inne zmiany w płucach, z uwzględnieniem kryteriów wiekowych (powyżej 45 lat) oraz ochrony radiologicznej (brak wykonywanych badań RTG lub TK w ostatnim roku) oraz edukacyjna porada profilaktyczna.

Dorośli
powyżej 45 r.ż.

5.

Profilaktyka próchnicy – profilaktyczne, bezbolesne i skuteczne zabiegi lakowania zębów stałych, finansowane przez NFZ tylko dla dzieci, do ukończenia 8 roku życia i obejmujace tylko niektóre ząbki.

Dzieci i młodzież 7 -16 roku życia

6.

Program pierwszej pomocy – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy z użyciem fantomów, defibrylatorów AED i in. prowadzone przez Certyfikowanych Instruktorów Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji oraz wolontariuszy Powiatowej Szkoły Młodych Ratowników ,powiatowe zawody pierwszej pomocy dla uczniów wszystkich szkół z terenu powiatu myślenickiego.

Dzieci i młodzież we wszystkich szkołach powiatu oraz zainteresowane grupy dorosłych

KONTAKT W SPRAWIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW: Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach: tel. (12) 372 76 60

(Finansowanie: Powiat Myślenicki, współfinansowanie wybranych programów: część gmin z terenu powiatu myślenickiego, Urząd Marszałkowski w Krakowie)

 

WPiOZ