Powiat Myślenicki jako inwestor przedsięwzięć budowlanych ukończonych w 2018 r. uczestniczy w XXIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Modernizacja Roku & Budowa XXI w. 2018”. Siedem inwestycji naszego Powiatu znalazły uznanie jurorów w I etapie Konkursu.

 

Dyplomami i prezentacją na stronie internetowej Konkursu ,,Modernizacja Roku 2018’’ www.modernizacjaroku.org.pl na Liście ,,Polska się Modernizuje 2018” wyróżniono następujące modernizacje i nowe obiekty - inwestycje Powiatu Myślenickiego:

  • Zaprojektowanie i przebudowa oraz modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Myślenicach
  • Zaprojektowanie i przebudowa oraz modernizacja pomieszczeń Oddziału Zakaźnego SP ZOZ w Myślenicach
  • Przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego i Żeromskiego oraz mostu na potoku Bysinka w Myślenicach
  • Przebudowa skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego i Cegielskiego w Myślenicach na rondo
  • Przebudowa dróg powiatowych Brzączowice - Gorzków oraz Czechówka - Stojowice
  • Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
  • Budowa nowego budynku Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

Celem Konkursu ,,Modernizacja Roku 2018” jest wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych „modernizacji” oraz „nowych obiektów” w przestrzeni urbanistycznej ukończonych w roku 2018 wyróżniających się szczególnymi walorami. Konkurs promuje min. modernizację, przebudowę i rozbudowę obiektów, wybudowane nowe obiekty, funkcjonalność obiektów i budynków, efekty użytkowe oraz zastosowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań projektowych.

Oprac: WPSiFE