Konkurs ,,Zielona Ławeczka” - to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

 

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini ogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami - wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

Maksymalna wysokość grantu wynosi 1600 zł. Na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini ogrodów maksymalnie 1200 zł. Każdy zaakceptowany projekt otrzyma również ławkę parkową (koszt 400 zł - jej wartość wliczona jest w kwotę grantu) do ustawienia w odnowionym miejscu.


Konkurs ,,Zielona Ławeczka” jest organizowany przez: Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Kto może aplikować?

Realizatorami projektu "Zielona ławeczka" są zespoły sąsiedzkie złożone z mieszkańców budynków przystępujących do projektu. Każdy zespół musi składać się z co najmniej 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Powstała grupa wybiera teren wokół miejsca zamieszkania do modernizacji i zachęca innych sąsiadów do współpracy, starając się zebrać jak najwięcej osób. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.

Na stronie konkursu www.zielonalaweczka.pl znajduje się wiele wskazówek i inspiracji oraz ciekawych linków i artykułów. Ponadto, na stronie konkursu znajdują się podpowiedzi jak krok po kroku wykonać zadania konkursowe.

WYSTARCZY ZAREJESTROWAĆ ZESPÓŁ i DO 17 MAJA 2019 R. PRZESŁAĆ SWÓJ PROJEKT.

 

Cel Projektu:

  • zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych;
  • zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini ogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

 

Sposób komunikacji z uczestnikami projektu:

Projekt zarządzany jest przez platformę internetową zielonalaweczka.pl
Portal umożliwia komunikację z uczestnikami, składanie wniosków o grant, zamieszczanie propozycji projektów konkursowych, ocenianie ich, zadawanie pytań, publikację newsów, itp.

Szczegółowe informacje o Konkursie ,,Zielona Ławeczka” znajdują się na stronie internetowej:
http://www.zielonalaweczka.pl/index.php?m=ok


Do pobrania:

Plakat promujący konkurs (pdf)
List do mieszkańców (pdf)

 

Oprac.: WPSiFE na podstawie informacji organizatora konkursu ,,Zielona Ławeczka”: Fundacja Banku Ochrony Środowiska