Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 12 marca 2019 roku /wtorek/ o godz. 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Rozpatrzenie skargi.
  4. Sprawy bieżące.

 

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

 

Danuta Dziadkowiec