Sesja Rady Powiatu Myślenickiego rozpoczęła się od minuty ciszy na cześć zmarłego w ubiegłym tygodniu Premiera Jana Olszewskiego.

Starosta Józef Tomal złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w którym poruszył temat dotyczący budowy węzłów drogowych na Zakopiance: w Krzyszkowicach i Jaworniku. Podkreślił, że obecnie oczekuje na propozycje porozumienia ws. finansowania tych inwestycji. W czasie posiedzenia Rada wyznaczyła radną Annę Rapacz na przedstawiciela Powiatu Myślenickiego do składu Komisji Konkursowej w celu wyboru Ordynatora Oddziału Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Radni podjęli także uchwały w sprawie: dotacji w wysokości 10 tys. zł dla Gminy Wiśniowa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze w Węglówce, powierzenia Gminie Lubień zadania publicznego związanego z przygotowaniem dokumentacji dot. przebudowy drogi Tenczyn – Glisne w miejscowości Tenczyn oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów.