Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 11 marca 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 15.00 w budynku Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznego przy ul. Żeromskiego 17 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zaprezentowanie przez Dyrektora ZSTE w Myślenicach stanu placówki oraz prognozy naboru na rok szkolny 2019/2020.
  4. Przedstawienie koncepcji pozyskania miejsca na potrzeby dydaktyczne szkoły (wizja rozbudowy szkoły).
  5. Dyskusja w w/w tematach.
  6. Informacja Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na temat akcji (kampanii) promocyjnej szkół powiatowych.
  7. Sprawy bieżące.

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Danuta Dziadkowiec