Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi projektu Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych.
Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych – lokalna tradycja w działaniu, to projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program „Kultura ludowa i tradycyjna” 2018.

 

Dwuletni (2018-2019) projekt badawczo-animacyjny zainicjowany został wspólnie przez przedstawicieli lokalnej społeczności i wybranych badaczy. Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej a głównym partnerem projektu Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Głównym celem projektu jest zbadanie współczesnych znaczeń, funkcji i przemian profesji: rzemiosł, rękodzieła, lokalnego wytwórstwa, przetwórstwa oraz wszelkiej twórczości i produkcji gminnej – uchodzących wśród tamtejszej społeczności jako aktywności tradycyjne – w szerszym kontekście społeczno-kulturowym.

Projekt odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Myślenickiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji o projekcie:

http://wisniowskijarmark.gokis-wisniowa.pl

Materiały filmowe:

https://www.youtube.com/watch?v=CXOAiKEolV8

https://www.youtube.com/watch?v=rM3hKEc2DMM