PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 21 LUTEGO 2019 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 13.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ VI SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

 

PORZĄDEK OBRAD VI SESJI

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Myślenicach za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenie przedstawiciela Powiatu Myślenickiego do składu Komisji Konkursowej w celu wyboru Ordynatora Oddziału Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 32).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 33).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/31/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 34).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r (druk nr 35).
 11. Informacja dotycząca petycji.
 12. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 15. Zakończenie obrad.

 PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ TADEUSZ ŻABA

Informujemy że transmisje obrad z sesji Rady Powiatu Myślenickiego są dostępne pod adresem https://myslenicki.sesja.pl/