Szanowni Państwo!

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Na terenie powiatu myślenickiego działają organizacje pożytku publicznego, na rzecz których można przekazać 1% swojego podatku. Mając na uwadze wspieranie rozwoju społeczności lokalnej oraz realizując zapisy "Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019", w zakresie dotyczącym promocji przekazywania 1 % podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego (określone w Rozdziale V. Formy współpracy, §5, ust.2, pkt 4 lit. d - przedmiotowego Programu), Powiat Myślenicki - Starostwo Powiatowe zaprasza Państwa do wzięcia udziału w akcji przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego.

Do 30 kwietnia 2019 r. wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Każdy z nas może zdecydować o przeznaczeniu 1% wpłacanego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego z naszej najbliższej okolicy. Organizacje pożytku publicznego działają dla dobra wszystkich mieszkańców, stanowią nasz wspólny kapitał. Zachęcam do wspierania lokalnych OPP - fundacji i stowarzyszeń aktywnie działających na terenie powiatu myślenickiego, które zajmują się kluczowymi dziedzinami życia społecznego. Warto dokonać odpisu 1% dla OPP, bowiem przekazane kwoty są przeznaczane na działalność w szeregu obszarach życia społecznego: ochronę zdrowia, kulturę, naukę, sport, pomoc społeczną, rozwój aktywności osób starszych, przeciwdziałanie bezrobociu, bezpieczeństwo publiczne oraz działalność charytatywną. Przekazanie 1 % podatku przyczynia się do wzmocnienia poczucia solidarności społecznej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji działalność organizacji pożytku publicznego.

Józef Tomal

Starosta Myślenicki

 

do pobrania:

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018

 Mechanizm odpisu 1% podatku

 Kto może przekazać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
  • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
  • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
  • 1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci – jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37, na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS.

 Jak dokonać odpisu 1% podatku w 2019 roku?


(źródło: podatki.gov.pl)

Organizacje pożytku publicznego (OPP) to stowarzyszenia i fundacje, zakładane przez aktywnych obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo wymogi. Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające konkretne kryteria, tj. muszą prowadzić działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a także wyróżniać się transparentnością zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.

 Przeczytaj też:

  • Nowa zakładka dla organizacji pożytku publicznego OPP na stronie Ministerstwa Finansów

W związku z wprowadzeniem od 15 lutego 2019 r. przez Krajową Administrację Skarbową usługi Twój e-PIT, Ministerstwo Finansów uruchomiło zakładkę dedykowaną OPP.

Nowa zakładka dostępna jest pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-opp/

Informacje w zakładce podzielone są na trzy sekcje:

• OPP jako beneficjent 1% - czyli jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT

• OPP jako płatnik – tj. informacje o zmianach od 1 stycznia 2019 r.

• Kontakt

  • Jak przekazujemy 1% w 2019 roku:

https://publicystyka.ngo.pl/jak-przekazujemy-1-w-2019-r

 

  • Jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT?

Informacje dla organizacji pożytku publicznego (OPP) i osób, które chcą przekazać 1% podatku dla OPP w ramach nowej usługi Twój e-PIT:

 https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-w-usludze-twoj-e-pit/

   

  • Jak przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) w usłudze Twój e-PIT ?

Instrukcja krok po kroku.

  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-w-usludze-twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-na-rzecz-opp-krok-po-kroku/

 Oprac: WPSiFE