Za nami podsumowanie działalności Szkoły Młodych Ratowników w 2018 roku. Nadrzędnym założeniem projektu Szkoły Młodych Ratowników, oprócz przeszkolenia młodych ludzi - dzieci i młodzieży - z zakresu pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, jest propagowanie idei ratowania życia. Idea ta zrodziła się kilka lat temu, dokładnie w 2009 roku w Wydziale Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach, początkowo w formie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki takim działaniom udało się przeszkolić młodzież klas prawie wszystkich gimnazjów z terenu powiatu myślenickiego oraz sfinansować zakup fantomów do nauki resuscytacji dla wszystkich szkół uczestniczących w programie. Działania te kontynuowane są nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Atutem programu jest także położenie nacisku, zgodnie z Wytycznymi Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji, na ćwiczenia praktyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Meritum programu było konsultowane i zaakceptowane przez dr hab. Leszka Brongela - Konsultanta Województwa Małopolskiego do spraw Medycyny Ratunkowej.

 

Podczas uroczystej kolacji Wigilijnej zorganizowanej w dniu 19.12.2018 r. przez Starostwo Myślenickie dla Szkoły Młodych Ratowników, podsumowaliśmy działania dotyczące popularyzacji postaw z zakresu pierwszej pomocy i utrwalania wiedzy i umiejętności z tego zakresu na terenie powiatu myślenickiego w 2018 r. Przy udziale wolontariuszy SMR i pod kierownictwem pani Katarzyny Szoch-Jędrys, a teraz także Mateusza Kaszy, który w bieżącym roku nabył uprawnienia Instruktora Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji, udało się w tym roku przeprowadzić 153 godziny szkoleń z zakresu Pierwszej Pomocy podczas których przeszkolono 1585 osób, a od początku działalności jest to liczba przekraczająca już ponad 20 000 i ciągle wzrasta. Ciężko oszacować dokładną liczbę wyedukowanych, ponieważ niektóre szkolenia odbywają się w plenerze czy są zorganizowane zupełnie spontanicznie. Jednakże statystyki pokazują, że mimo, a może właśnie dlatego, iż program jest już realizowany nieprzerwalnie od 8 lat, to cieszy się on w dalszym ciągu ogromnym zainteresowaniem i popularnością. W roku 2018 odbyło się również 20 godzin spotkań rekrutacyjno- szkoleniowych dla powiatowej grupy SMR. Wolontariusze spotykają się raz w miesiącu w Gimnazjum w Dobczycach oraz w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach. Szczegółowe informację o terminach spotkań umieszczane są na facebooku powiatu myślenickiego oraz stronie internetowej www.smr.myslenicki.pl. Aktualnie drużyna wolontariuszy liczy około 50 osób, głównie uczniów z Gimnazjum nr 1 w Myślenicach oraz Gimnazjum w Dobczycach, ale także uczniów z innych szkół powiatu.

Wolontariusze Szkoły Młodych Ratowników brali również udział w wielu inny ważnych wydarzeniach m.in. w czwartej edycji Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy których Starostwo Powiatowe w Myślenicach jest główny organizatorem. W etapie kwalifikacyjnym zawodów udział wzięło około 500 uczestników z 25 szkół podstawowych, 18 oddziałów gimnazjalnych i 6 szkół ponadgimnazjalnych. Finał obejmował ocenę umiejętności udzielania pierwszej pomocy poprzez reagowanie w 3 różnych sytuacjach (RKO, nagłe zachorowanie oraz wypadek). Jednym z ważniejszych wydarzeń było także Bicie Rekordu Guinnessa w uciskach klatki piersiowej organizowane od 6 lat przez WOŚP w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca które odbyło się w SP nr 2 w Myślenicach. W wydarzeniu udział wzięło 291 uczniów i 18 instruktorów. Również w SP 2 w Myślenicach wolontariusze uczestniczyliśmy w obchodach Dni Ratownika Medycznego gdzie przeprowadzili pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Do niezliczonych ilość wydarzeń i imprez należą także Powiatowe Targi Edukacyjne, Czyste Tatry, Dzień Bakłażana, a także udział w VII edycji Konkursu Pierwszej Pomocy dla uczniów klas szóstych z terenu krakowskiej Dzielnicy XII, realizowanego dzięki Zespołowi Koordynacyjnemu ds. Bezpieczeństwa tej dzielnicy w ramach programu Bezpieczny Kraków.

Po podsumowaniu działalności minionego roku każdy z uczestnik spotkania z rąk Pana Starosty Józefa Tomala otrzymał drobny upominek oraz podziękowania za zaangażowanie i popularyzację postaw z zakresu pierwszej pomocy i utrwalania wiedzy i umiejętności z tego zakresu. W roku 2018 szczególnie wyróżnienie należy się Roksanie Gorączko za udział w 7 spotkaniach rekrutacyjno- szkoleniowych, 54 godzinach przeprowadzonych szkoleń oraz za postawę godną pochwały ponieważ jako świadek wypadku fachowo udzieliła pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Takie zdarzenia pokazują, jak ważna jest edukacja z zakresu pierwszej pomocy od najmłodszych lat. Im wcześniej zaczniemy uczyć tym większa szansa, że i nam ktoś pomoże i być może uratuje życie. Ogromne podziękowania należą się pozostałym wolontariuszom za ich pomoc, chęć działania, poświęcenie. Liczymy że rok 2019 będzie równie owocny w różne wydarzenia.

WPiOZ