Wkrótce rozpocznie się czas wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w naszym województwie. Ferie zimowe trwać będą w całym kraju od 14 stycznia do 24 lutego br., a w Małopolsce i w powiecie myślenickim od 14 do 27 stycznia br. W związku z tym, jak co roku, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców w naszym regionie, na zaproszenie starosty Józefa Tomala, spotkały się w starostwie w dniu 10.01.2019 r. na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Myślenicach, aby omówić sprawy związane z przygotowaniem powiatu do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.

 

 Obecni na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przedstawiciele powiatowego inspektoratu sanitarnego, straży pożarnej oraz nadzoru budowlanego podkreślili, że placówki, w których organizowany będzie zimowy wypoczynek spełniają odpowiednie warunki techniczne, sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach Piotr Dara podkreślił, że ramach Akcji „Bezpieczne Ferie 2019” będą prowadzone intensywne działania policji mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających dzieci i młodzieży oraz turystom przebywającym w miejscach wypoczynku zimowego m. in. w rejonie wyciągów narciarskich zostanie zwiększona liczba patroli. Z uwagi na wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególna uwaga policji drogowej zwrócona będzie na drogi dojazdowe - przede wszystkim na „Zakopiankę”. Główne zadanie policji w tym okresie to kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek (badany będzie także stan techniczny autokarów przewożących zorganizowane grupy). Szczególnym nadzorem zostaną objęte zorganizowane formy przewozu uczniów. W ramach działań prewencyjnych kontroli poddana zostanie trzeźwość kierowców, prędkość prowadzonych pojazdów i ich obowiązkowe wyposażenie oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych. Z kolei Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach bryg. Sławomir Kaganek podkreślił, że obiekty przeznaczone na zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży są odpowiednio wyposażone w sprzęt i urządzenia techniczne, zgodnie z przepisami szczegółowymi, zapewniając bezpieczeństwo wypoczynku.

W czasie ferii zimowych kadra kierownicza szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Myślenicki, pełnić będzie dyżury. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Myślenicach przygotował dla młodzieży bogatą ofertę na czas wypoczynku zimowego, której szczegóły dostępne na stronie www.mos.myslenicki.pl

Podsumowując tę część posiedzenia starosta Józef Tomal podkreślił dobre przygotowanie służb i instytucji do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych w naszym powiecie.

W dalszej części obrad przedstawiciele myślenickiej Policji i Straży Pożarnej przekazali informacje o podejmowanych działaniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas przejazdu przez teren powiatu myślenickiego kibiców i uczestników zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich rozgrywanych w dniach 18-20 stycznia br. w Zakopanem.

Oprac. WPSiFE

 

WYKAZ POWIATOWYCH NUMERÓW TELEFONÓW INTERWENCYJNYCH:

 

Komenda Powiatowa PSP w Myślenicach - tel. (12) 373 41 20

- zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów letniego wypoczynku

 

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach - tel. (12) 372 92 00

- zgłoszenia kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach - tel. (12) 272 06 06

- informacje o warunkach sanitarno - epidemiologicznych bazy noclegowej i stołówek

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myślenicach - tel.(12) 272 28 38

 

Służba Dyżurna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Myślenickiego - tel. (12) 373 41 00